Testületi tájékoztató

Mezőtúr Város Önkormányzatának képviselő-testülete 2022. június 30-án tartott rendes ülést. Elsõ napirendi pontként elfogadták a Mezõtúri Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság 2021. évi tûzvédelmi tevékenységérõl szóló beszámolóját, melynek tárgyalásakor jelen volt Liszkai Zoltán kirendeltség vezetõ úr, valamint Ádám Tibor parancsnok úr is. Szûcs Dániel alpolgármester elmondta, köszöni a város és a lakosság nevében a tavalyi évben végzett magas szakmai színvonalú munkájukat.

Második napirendi pontként a Tiszamenti TRV Zrt. 2021. évi üzemeltetési tevékenységrõl szóló beszámolóját tárgyalták. A képviselõ-testület részérõl számos vélemény, kérdés hangzott el. A vízszolgáltatás minõségével kapcsolatban éppúgy, mint csõtörés javítása utáni utcaszakasz vagy parkoló helyreállítási munkálatainak kapcsán. Fontos kiemelni, hogy a TRV Zrt. mezõtúri munkavállalói magas szakmai színvonalon végzik munkájukat, a város és a lakosság egyaránt számíthat rájuk, ezt a képviselõ-testület tagjai külön felszólalásaikban is megerõsítették és megköszönték. Viszont amiatt egységesen hangot emeltek a képviselõk és megengedhetetlennek tartják azt, hogy a városban a csõtörés következtében felbontott útszakasz visszaállítása az eredeti állapotnak megfelelõen több hónapig húzódik vagy látszólag úgy tûnik, mintha a TRV Zrt. alvállalkozói megfeledkeztek volna róla és nem történik semmi. Akit bõvebben érdekel a TRV Zrt. ágazatvezetõinek válasza és a városi vízszolgáltatás jelenlegi helyzete, érdemes visszanézni a Mezõtúri Városi Televízió YouTube csatornáján a „2022.06.30. Testületi ülés” címû videót (TRV Zrt. napirendi pontjának kezdete: 22 perc 30 másodperctõl — téma befejezése: 1 óra 18 perc 30 másodperc). A testület nem fogadta el a TRV Zrt. beszámolóját. Szûcs Dániel alpolgármester elmondta: kezdeményezték a TRV Zrt.-nél, hogy a jelenlegi alvállalkozó helyett Mezõtúr közigazgatási területén a helyreállítási munkálatok gyorsabb elvégzése érdekében vonjanak be másik alvállalkozót.

További napirendi pontok között szerepelt a Mezõtúr- Szarvas komp és révátkelõhely viteldíjainak módosításáról szóló elõterjesztés, valamint a gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló önkormányzati rendelet módosítása is. A képviselõ-testület egyhangúlag támogatta mindkét módosítást. A városi gyermekétkeztetés díja 25 %-kal emelkedik a következõ tanévtõl, a komp- és révátkelõhely jegyárai július 4-tõl változtak. Napirendi pontként tárgyalta a testület a tanévkezdési támogatást, amit a szülõk igényelhetnek az önkormányzattól. Az eddigi 5000 Ft-os pénzbeli támogatás 10.000 Ft-ra emelkedett, melyet tanszervásárlási utalvány formájában kaphatnak meg a családok. Ismét tárgyalták a Tanüzem bérbeadásáról szóló rendeletet. Korábban elsõ olvasatként fogadták el, mert több kérdés felmerült. Ezúttal második olvasatnak fogadta el a testület a rendeletet egy kiegészítéssel, ami azt tartalmazta, hogy a Mezõtúri Intézményellátó és Ingatlankezelõ Kft. július 15- ig egy tájékoztató levelet küld arról az érintett cégeknek, milyen bérletdíjakkal számolhatnak szeptembertõl a tervezet szerint. Végleges döntés a cégek ezzel kapcsolatos visszajelzése után lehet majd. A Kákafoki Horgász Egyesület Ligeti-tavi valamint a Harcsás-Túrtõ-Halásztelek holtágrendszerrel kapcsolatos tevékenységérõl szóló 2021. évi beszámolója is elfogadásra került.

Kakuk Móni