Tájékoztató Piac teljes területe

Tájékoztató

 

A 484/2020. (XI.10.) Kormányrendelet 27.§ a) pontja alapján felhatalmazást kapott a település polgármestere arra, hogy önkormányzati rendeletben határozza meg a település belterületén azon közterületeket, illetve nyilvános helyeket, ahol kötelező maszkot viselni.

Ezen felhatalmazással élve Herczeg Zsolt polgármester 2020. november 11-én megalkotta a 25/2020. (XI.11.) számú önkormányzati rendeletet, mely alapján Mezőtúr Város közigazgatási területén belül kizárólag a piac teljes területén (közlekedésre szolgáló utak, járdák, árusító helyek, boltok, parkolók) – a hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével – valamennyi ott tartózkodó személy számára kötelező a maszk viselése.

Tisztelettel kérem a rendeletben foglaltak betartását!

Mezőtúr, 2020. november 17.

 Dr. Enyedi Mihály
jegyző