Sajtótájékoztató október

Fogorvosi rendelésekről, pályázatokról és más fontosabb témákban is döntött a Képviselő-testület

 

November 4-én tartotta meg sajtótájékoztatóját Herczeg Zsolt polgármester és Szűcs Dániel alpolgármester az október 29-i rendes nyilvános, és zárt képviselő-testületi ülésen elhangzott döntésekről.

H.Zs.: – Elsőként Önkormányzatunk 2020. évi költségvetésének módosításáról szeretnék néhány gondolatot elmondani. A módosítást egyébként a testület elfogadta, költségvetési főösszegünk 4 milliárd 761 millió Ft. Tudjuk jól, hogy a februári rendeletalkotás óta az időközben bekövetkezett változások miatt magát a rendeletet is meg kellett változtatnunk. Bevételeink nagymértékben csökkentek, és azt várjuk, hogy év végéig tovább fognak csökkenni, ehhez igazítottuk költségvetésünket. Ez azt jelenti, hogy saját, betervezett önerős fejlesztéseinkről lemondtunk. Hangsúlyozni kell, hogy a rendelet módosítása nem érinti az elnyert pályázati forrásokból megvalósítandó fejlesztéseket.

– Mit tudhatunk a házasságkötésekről?

H.Zs.: – Örömteli számomra, hogy ez évben még a kialakult helyzet ellenére is megnövekedett a házasságkötések száma. Hangsúlyozni szeretném, hogy a Hivatal munkaidején belül kötött házasságok ingyenesek, tehát aki nem engedheti meg magának, hogy hétvégén, azaz munkaidőn kívül a szertartásért fizessen, annak javaslom, ehhez mérten egyeztessen az anyakönyvvezetővel. A munkaidőn kívüli házasságkötésekkel kapcsolatos módosító előterjesztést a Képviselő-testület első olvasatnak tekintette, tehát az áremelést nem hagyta jóvá.

– Két előterjesztés is volt a belső ellenőrzéssel kapcsolatban.

H.Zs.: – Tarné Gonda Róza belső ellenőr asszony folyamatosan végzi a munkáját, a 2021-re vonatkozó belső ellenőrzési tervet összeállította, melyhez mi, vezetők megtettük javaslatainkat. A Képviselő-testület ezt elfogadta. Emellett egy másik előterjesztés is kapcsolódik a belső ellenőrzéshez: egy 2024-ig szóló stratégiai ellenőrzési tervet is elfogadott a Képviselő-testület.

– Következő téma volt a Bajcsi-Zsilinszky u. 43-as szám alatti ingatlan visszavásárlásának lehetősége.

H.Zs.: – Ezt a Fazekas Múzeum mellett található ingatlant annak idején az Önkormányzat értékesítette, s a terv ezzel kapcsolatban az lett volna, hogy egy Egészségház épül gyógyszertárral, rendelőkkel. A tulajdonosok elképzelése nem valósult meg, viszont nemrégiben visszavásárlási szándékkal megkerestük őket. 11 millió forint + ÁFA értékben ők vissza is adnák a telket, akár részletfizetés lehetőségével is. A témát a Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta, és azt javasolta, hogy a fennálló nehéz helyzetre való tekintettel ne éljünk ezzel a lehetőséggel. A Képviselő-testület elfogadta a Bizottság javaslatát, így most nem élünk a visszavásárlás lehetőségével.

– Mit lehet tudni az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról, melyet Kovács Attila képviselő úr terjesztett be?

H.Zs.: – Ezt a témát már az Ügyrendi Bizottság is tárgyalta, és azt javasolta, hogy a Testület tekintse első olvasatnak az anyagot. Ennek az volt az oka, hogy a jegyző úr is áttekintette az előterjesztést, és azt a véleményét fogalmazta meg, hogy törvénysértést követnénk el, ha elfogadnánk. A testületi ülésen arról beszéltünk, hogy jegyző úr küldje el az anyagot a Kormányhivatalnak egy kontrollra, és ha onnan visszajön a vélemény, akkor újra napirendre kerül a téma.

– A „Tisztítsuk meg az Országot!” című felhívásra az Önkormányzat is pályázatot nyújtott be.

H.Zs.: – Ennek a lényege, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokon, közterületeken illegálisan elhelyezett hulladék elszállítására pályázati forrást nyerhetünk. Az Önkormányzatnak feladata ezeket a hulladékokat elszállítani, amely igen magas költségekkel jár, szeretnénk, hogy sikeres pályázat esetén csökkenteni tudjuk a terheket.

– Milyen döntés született a zárt ülésen?

H.Zs.: – Többször beszámoltam arról, hogy az Észak-déli és a Kelet-nyugati kerékpárúttal projektekkel kapcsolatosan a közbeszerzési eljárás eredménytelen volt. Ennek oka, hogy mindkét esetben a legkedvezőbb ajánlatot tevőt ki kellett zárni az eljárásból, és a második legjobb ajánlatot tevők pedig olyan mértékben eltértek a forrásban megjelölt összegtől, hogy nem tudtuk ezeket bevállalni. Így most mindkét projekt egy nyílt eljáráson belül újraindul. Az elnyert forrás rendelkezésre áll, bízunk benne, hogy olyan kivitelezőt találunk majd, aki megfelelő árajánlatot tud adni.

– Fontos napirendi pont volt az I. számú fogorvosi körzet vonatkozásában szándéknyilatkozat aláírása.

Sz. D.: – Herczeg Zsolt polgármester úr több kollégával együtt tárgyalt Dr. Rácz Ildikó doktornővel, aki 2021. februárjától fog kezdeni a fogorvosi praxisban, és itt hangsúlyozni kell, hogy nem magánrendelésről beszélünk, hanem normál szakrendelésről. A kezdés időpontja azért jövő év februárja, mert a rendelő felújításra kerül, illetve a doktornőnek jelenlegi praxisából át kell költöznie az újba, mely természetesen időt vesz igénybe.

Emellett azt is fontos elmondani, hogy november 9-től Dr. Kerekes Attila fogorvos úr is megkezdte magánrendelését.

  • A következő napirendi pontban a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár két pályázata szerepel.

Sz. D.: – Az egyik pályázat a „Civil társadalom erősítése” címet viseli, lényege: helytörténeti értékek digitalizálása. Ennek célja tulajdonképpen egy nyilvános tudástér létrehozása régi dokumentumokkal, felvételekkel, melyek a pályázat keretein belül megvásárolandó eszközök által digitális formában is elérhetővé válhatnak. A pályázat összege 4 millió Ft.

A másik pályázat pedig az épület állagának javítására vonatkozik, címe: „Kulturális és közösségi épületek minőségi javítása a helyi közösségek együttműködésének érdekében”, melynek keretein belül tisztasági festésekre, valamint a Könyvtár helységeinek egyéb fejlesztésére kerülne sor. A pályázat értéke szintén 4 millió Ft.

  • Többen feltették a kérdést, mi várható 2021-ben a rendezvényeket tekintve.

Sz. D.: – A pandémiát figyelembe véve természetesen választ erre egyikünk sem tud adni, viszont az a dolgunk, hogy a következő évre is megtervezzük azokat a rendezvényeket, melyek eddig is megrendezésre kerültek. A rendezvénynaptárban nincs különösebb változás, ugyanazokat a programokat tervezte be mind a Közművelődési és Sport Kft., mind a Turizmusfejlesztési Kft., valamint tájékoztatást láthattunk a Mezőtúr Város Sportjáért Alapítvány által szervezett rendezvényekről is. Az idei év hátralévő időszakára pedig azt tudom elmondani, hogy a kollégákkal elkezdtük szervezni az adventi vásárt és hozzá kapcsolódó programokat, de az időközben meghozott szigorú intézkedések tiltják bármilyen rendezvény megtartását, így 2020-ban sajnos nem lesz adventi vásár. A továbbiakban azon dolgozunk, hogy online formában próbáljuk meg bevinni az ünnepi hangulatot az otthonokba.

  • Ismét módosítás történt az önkormányzati cégek Felügyelő Bizottságának tagjait illetően.

Sz. D.: – Módosítást fogadott el a Képviselő-testület a Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Nonprofit Kft.-nél, a Mezőtúri Ipari Park Kft.-nél, a Mezőtúri Városfejlesztési Kft.-nél, és a Mezőtúri Turizmusfejlesztési Kft.-nél. A módosítás lényege, hogy tagcserék történtek.

  • Alpolgármester úr mit tud elmondani a „Nőj itthon nagyra!”, illetve a „Hass alkoss gyarapíts!” elnevezésű EFOP-os pályázatokról?

Sz. D.: – Az elmúlt években mindkét pályázat pozitív fogadtatásban részesült, így ezeket a továbbiakban is folytatni szeretnénk. Az egyik pályázat keretein belül 60 középiskolás, felsőoktatásban részt vevő szociálisan rászoruló, a tanulmányait kiemelkedően jó eredménnyel végző tanuló ösztöndíjának pályáztatásáról döntött a Képviselő-testület. Összesen 8,1 millió forintra lehet pályázni, ezt az összeget kilenc hónapra lebontva, diákonként 15 ezer forint/hó támogatásról beszélünk. A „Nőj itthon nagyra!” címet viselő pályázat szociálisan rászoruló, a tanulmányait kiemelkedően jó eredménnyel végzi általános iskolai, felsős tagozatos diákokra vonatkozik, a keretösszeg 4,5 millió forint. Ez azt jelenti, hogy 30 tanuló 10 hónapra szintén 15 ezer/hó forint ösztöndíjban részesülhet.

 

Miskolczi Adrienn