Tájékoztató a kerékpárút építésének jelenlegi helyzetéről

Tájékoztató a kerékpárút építésének jelenlegi helyzetéről

 

Az elmúlt időszakban azt tapasztalhatták a mezőtúriak, hogy a Kossuth Lajos utcában megállt a kerékpárút építése. Ennek oka, hogy a tervezett nyomvonal alatt helyezkedik el az ivóvízhálózat gerincvezetéke. Az önkormányzatunknak a régi ivóvízvezeték helyett korszerű, műanyag anyagú csővezetéket kell elhelyeznie. A csőcsere természetesen vonatkozik a jelenlegi bekötővezetékekre is.  A kiváltásra azért van szükség, mert egy esetleges csőtörés esetén a szakemberek csak az újonnan épült kerékpárút bontásával tudnák elhárítani a hibát.  Az üzemeltető Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. az előzetes műszaki engedélyeztetés során nem jelezte a kiváltás szükségességét és sajnos az előkészítésben résztvevő kollégáim sem vették észre a vezeték kiváltásának szükségességét. Jelenleg azon dolgozunk, hogy az ivóvízvezeték cseréjéhez kapcsolódó munkálatok minél hamarabb elkezdődhessenek. A kiváltás részben feltárás nélküli eljárással részben feltárásos módon fog megtörténni az utca teljes utcában.  Azon a szakaszon, ahol az útalap már megépül ott, annak megvédése érdekében feltárás nélküli eljárással fog a kivitelezés megtörténni és csak azokon a helyeken lesz elengedhetetlen a megépített szerkezet megbontása, ahol a bekötővezetékek csatlakoznak a gerincvezetékhez. A felmerülő költségeket a TRV Zrt. által befizetett bérleti díjból tervezzük finanszírozni.

 

A kerékpárút építés másik helyszínén, a Sugár utcában jelenleg a Telekom vezeték elhelyezésére várunk, mely a déli oldalon a járda alatt fog húzódni. A munka elvégzését követően új járda épül a Sugár utca érintett oldalában. Ezen a szakaszon az ivóvízhálózat gerincvezetékének cseréje az I. utcától a XXV. utcáig már a korábbi években megtörtént.

 

A Hortobágy-Berettyó gyaloghíd vonatkozásában arról tudom tájékoztatni Önöket, hogy a kivitelező hamarosan visszaadja a forgalom számára a gyalogoshidat. A munka ebben az esetben is a következő év elején fog folytatódni.

 

 

 

Párbeszéd a fiatalokkal

 

Az október 8-án tartott fórummal az volt a szándékunk, hogy párbeszédet indítsunk a mezőtúri fiatalokkal. Kíváncsiak vagyunk véleményeikre és meg szeretnénk ismerni álláspontjukat azzal kapcsolatban, hogy milyen változtatásokra lenne szükség a városban a szabadidő minél hasznosabb eltöltése érdekében. Nagy öröm számomra, hogy annak ellenér, hogy nem sokan vettek részt, a jelenlévők részéről sok jó ötlet és hasznos javaslat fogalmazódott meg. A találkozónak fontos része volt, hogy a rongálással kapcsolatos problémákról is beszélgessünk.

 

Úgy gondolom, hogy a város jövőjének a szempontjából meghatározó a mezőtúri fiatalokkal történő párbeszéd kialakítása. A jelenlévőkkel arra gondoltunk, hogy egy online kérdőív segítségével újból megpróbáljuk megszólítani a fiatal generáció képviselőit. Bízom benne, hogy sokan el fogják mondani véleményüket és javaslataikat. A részletekről hamarosan tájékoztatni fogom Önöket.

 

Herczeg Zsolt