A képviselő-testület szeptember 30-i és október 7- i fontosabb döntései

A képviselő-testület szeptember 30-i és október 7- i fontosabb döntései

 

Herczeg Zsolt polgármester és Szűcs Dániel alpolgármester sajtótájékoztatót tartott 2021.október 14-én a legutóbbi testületi ülések döntéseiről.

A szeptember 30-i nyilvános ülés a „Legszebb konyhakert” díjak átadásával kezdődött, amiről az előző lapszámban hírt adtunk és a közmeghallgatással folytatódott, ahol számos polgár élt a kérdezés vagy panasztétel lehetőségével. Legtöbben a mezőtúri közlekedéssel és a földes utak állapotával kapcsolatosan szólaltak fel és kérdeztek, amire a helyszínen választ kaphattak, néhány kivételtől eltekintve, hiszen bővebb tájékoztatást igénylő kérdésekben írásos feleletre kaptak ígéretet a lakosok.

A 30-i ülés első napirendi pontja az önkormányzat költségvetését érintette. 4 milliárd 387 millió Forintról 4 milliárd 448 millió Ft-ra emelkedett az önkormányzat költségvetési főösszege. Jó hír, hogy az adóbevételek a várthoz képest magasabb szinten realizálódtak. A helyi iparűzési adó 700 millió felett van- fűzte hozzá Herczeg Zsolt polgármester. Így a tervezett beruházások 2021. évre megvalósíthatóak.  Az intézmények, gazdasági társaságok finanszírozása stabil, nincsenek kifizetetlen számlák. A fejlesztések folyamatai zajlanak, úgy, mint társadalmi előrelépést szolgáló, a helyi lakosság összetartását szorgalmazó pályázatok vagy a helyi tanulókat segítő ösztöndíjpályázatok.

Három olyan előterjesztést tárgyaltak 09.30 – án és tekintettek első olvasatnak a képviselő-testület tagjai, amelyek az épülő naperőmű parkkal kapcsolatosak. Nagy vitákat váltott ki a naperőmű projekt, számos érv és ellenérv sorakozott egymással szemben. Az október 7- i ülésen a képviselő-testület többsége már támogatta ezt.  Amit hangsúlyozni kell Herczeg Zsolt polgármester szerint: az első, hogy két helyszínen valósulhat meg a beruházás (19 hektár és 146 hektár nagyságú földterületen), a második fontos tény, hogy nem önkormányzati, hanem magánterületen épülhetnek meg a naperőműparkok. Ehhez szükséges volt a helyi és a megyei területrendezési terv módosítása, ami folyamatban van. Miért jó a város lakosságának ez azon túl, hogy a naperőmű környezetkímélő, megújuló energiaforrás? Herczeg Zsolt kifejtette, amennyiben megvalósul a beruházás, évente mintegy 60 millió forint helyi iparűzési adóbevétele lehet az önkormányzatnak, amit a jövőben utak, járdák építésére fordíthatnak.

Az október 7- i rendkívül nyilvános ülésén elsőként a Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet támogatásával kapcsolatosan döntöttek. Meghibásodott az egyik gasztroenterológiai szakrendelésen használt rendkívül fontos és drága eszköz, az endoszkóp. Az Önkormányzattól kért segítséget Dr. Szecsei Klára főigazgató asszony. A képviselő-testület támogatta az új műszer beszerzését, hiszen lényeges, hogy a mezőtúriaknak ne kelljen például Szolnokra utazniuk az endoszkópos vizsgálatok elvégzése miatt.

Sor került a legutóbbi testületi ülésen a pandémia alatt hozott polgármesteri döntések átbeszélésre, amit a Tegyünk Együtt Közösségünkért Egyesület kért. Sikerült a képviselő-testületnek felidézni, átbeszélni az akkori rendeleteket, határozatokat, ám néhány esetben írásos, hosszabb választ ígértek a TEKE képviselőinek.

Szűcs Dániel elmondta, a szeptember 30-i testületi ülésen tárgyalták a képviselők Dr. Simon Zsuzsanna nyugdíjazási kérelmét. A doktornő 2021. nyarán, 41 év szolgálati idő után jelezte nyugdíjba vonulási szándékát, amit a képviselő-testület elfogadott. Az önkormányzat nevében köszönet illeti a doktornő áldozatos munkáját- tette hozzá Szűcs Dániel. Dr. Simon Zsuzsanna felajánlotta: ingyen birtokba veheti minden orvosi eszközét, térítési díj nélkül az, aki Mezőtúron átveszi a praxisát. Az Önkormányzat részéről akkor lehet a pályázatot kiírni a doktornő utódlásával kapcsolatban, ha Dr. Simon Zsuzsanna szerződése lejár, vagyis leghamarabb 2022 január végén. A doktornő addig is, saját ismerősei, kapcsolatai által keresi megfelelő utódját. Szűcs Dániel elmondta, minden önkormányzati segítséget megadnak majd a jelentkezőnek.

Az Önkormányzat csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához, ami a felsőoktatásban tanuló mezőtúri diákokat, valamint azokat a tanulókat segíti, akik a jövőben felsőfokú tanulmányokat szeretnének folytatni. Az eddig megszokott havi 5000 Ft-os támogatás a polgármester úr javaslatára duplájára emelkedik 2022-től, vagyis 10.000 Ft lesz, emellett ezt az állam további 5000 Ft támogatással egészíti ki.  A részletes pályázati kiírást az előző lapszámunkban, valamint a www.mezotur.hu weboldalon is olvashatták.

Az ösztöndíjpályázat leadási határideje: 2021. november 05.

A Petőfi Sándor utca felújításáról már korábbi lapszámunkban hírt adtunk. A Belügyminisztérium pályázatán 40 millió forintot nyert el az önkormányzat. A beruházáshoz szükséges 25 millió forint önerő a költségvetésből rendelkezésre áll, így kiírásra került a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás. Az folyamat lezárása után az időjárás függvényében megkezdődhet az építkezés. Véget ér a kátyúk, bukkanók, repedések, betonhegek szabdalta Petőfi út korszaka és a hantján kezdődhet az új, autó- és kerékpárbarát, biztonságos út remélhetőleg hosszú és szilárd betonalapokon nyugvó jövője.

Szűcs Dániel elmondta, 16 km földes utca található városunkban, körzetenként lebontva igen változó arányban. A teljes hossz közel egynegyede az Újvároson található, sorban második az Alsórész, ezt követi az Oncsa városrész. Ehhez mérten igyekezett a képviselőtestület a rendelkezésre álló keretet elosztani. Amely utcák megújulnak: az Oncsán a Benkő Gyula utca, az Alsórészen a Törő Pál utca két szakasza, az Újvároson a XX-XXI. utca. A Belvárosban a Wesselényi útról nyíló Apród utca kap útalapot. Így összesen az önkormányzat 2021-ben 170 millió forintot költ útfelújításra.

Kakuk Móni