Tájékoztató

Tájékoztató

Ismételten szeretnénk felhívni a tisztelt lakosság figyelmét arra, hogy Mezőtúron

a piacon történő vásárlásra

NEM

vonatkozik az 513/2020. (XI.23.) sz. Kormányrendelet által az idősekre (65. életévét betöltött személyek) megállapított védett vásárlási idősáv.

A Kormányrendelet kizárólag az alábbi helyekre vezetett be idősávot a 65. életévüket betöltött személyek vonatkozásában:

– napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzlet,

– napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (illatszert, drogériai terméket, háztartási tisztítószert, vegyi árut és higiéniai papírterméket árusító) üzlet (drogéria),

– gyógyszert, gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzlet (gyógyszertár).

Tehát kizárólag ezekben az üzletekben hétfőtől péntekig 9.00 óra és 11.00 óra közötti időben, szombaton és vasárnap 8.00 óra és 10.00 óra közötti időben az ott foglalkoztatottak kivételével csak a 65. életévüket betöltött személyek tartózkodhatnak.

Tájékoztatásul szintén szeretnénk felhívni a tisztelt lakosság figyelmét továbbra is arra, hogy a 25/2020. (XI.11.) számú önkormányzati rendeletet alapján Mezőtúr Város közigazgatási területén belül kizárólag a piac teljes területén (közlekedésre szolgáló utak, járdák, árusító helyek, boltok, parkolók) – a hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével – valamennyi ott tartózkodó személy számára kötelező a maszk viselése.

Kérem tartsák be a védelmi intézkedéseket egészségünk megóvása érdekében!

Mezőtúr, 2020. november 30.

Dr. Enyedi Mihály
jegyző