Bemutatkozik Mezőtúr város aljegyzője

Tisztelt Mezőtúriak!

 

Dr. Balla Vilmosnak hívnak, 1981-ben születtem Szolnokon, és Szarvason élek.

2020. november 19.-től kezdtem meg munkám aljegyzőként a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatalban.

Szolnokon a Verseghy Ferenc Gimnáziumban érettségiztem 2000-ben, majd a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán szereztem meg jogi diplomám 2005-ben.

Az egyetem elvégzését követően Szarvas Város Polgármesteri Hivatalában jogi előadóként dolgoztam 2010. júliusáig.

Ezt követően egészen 2018. március 15-ig Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában dolgoztam közbeszerzési referensként. Munkaköröm elsődlegesen a fejlesztési osztály, illetve a kistérség közbeszerzési eljárásainak lefolytatására és koordinálására irányult. Emellett kiemeltem foglalkoztam az önkormányzati pályázatok jogi ügyeinek intézésével.

Vezetői tapasztalatot is szereztem, hiszen elláttam a Jogi Osztály osztályvezetői feladatait.

Dr. Enyedi Mihály jegyző úr megkeresésére 2018. június 18-tól kezdtem meg munkám jegyzői referensként a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatalban.

Feladatom jegyzői referensként elsősorban a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó kistelepülések vonatkozásában a jegyző hatáskörébe tarozó feladatok ellátása volt, de emellett kiterjedt az aljegyző helyettesítésére is, továbbá az Önkormányzati és Jogi Osztály osztályvezetői feladatát is elláttam.

Eddigi hivatali munkám során úgy gondolom megfelelő szakmai kapcsolatot sikerült kialakítanom a hivatal vezetésével, az önkormányzati képviselőkkel, a hivatali és a kirendeltségi dolgozókkal.

Az elmúlt időszakban néhány évig még Mezőtúron is éltem, az itt szerzett tapasztalataim alapján egy sikeresen vezetett, felelős irányítás alatt álló, közösségi életében is virágzó települést ismertem meg.

Munkám során mindig is motivált, hogy a településen élők életkörülményeit, a hivatali ügyintézést folyamatosan fejlesszük, az ügyfél központúságot minél előrébb helyezzük, továbbá minél több sikeres önkormányzati fejlesztéssel is hozzájáruljunk városunk fejlődéséhez.

Jegyző Úr szakmai irányításával, Polgármester Úr és a Képviselő-testület vezetésével az aljegyzői feladatok végzése során továbbra is ez a cél vezérel.

Amennyiben bármilyen hivatali vagy települést érintő ügyben, jogi kérdésben segítséget tudok nyújtani aljegyzőként, kérem, forduljanak hozzám bizalommal, legjobb tudásom szerint igyekszek segíteni az adott kérdés megválaszolásában.

 

Tisztelettel:

 

Balla Vilmos
aljegyző

 

Mezőtúr, 2020, november 30.