Szennyvízcsatorna hálózat építés a Regáléban

Szennyvízcsatorna – hálózat építés a Regáléban

Több mint húsz, a Regáléban élő család álma válhat az idei esztendőben valóra.

A tervezett beruházás a városrész Kávási Sándor, Rövid és a Mészáros utcákban lakókat érinti. A probléma fennállása több mint három évtizedre nyúlik vissza. Már akkoriban, amikor még a Vízműnél dolgoztam felvetődött a szennyvízcsatorna – hálózat megépítésének szükségessége. A probléma megoldását mindig is szívügyemnek tekintettem és tekintem, polgármesterként a műszaki terveket már 2011-ben elkészíttettem. Sajnos az eltelt évtizedekben az Önkormányzatnak erre a beruházásra nem volt rendelkezésre álló forrása. Most napjainkban a megvalósításra azért nyílhat lehetőség, mert az üzemeltető TRV Zrt. által fizetett bérleti díjból ezt tudjuk finanszírozni. A jelenlegi jogszabályi háttér alapján a víziközmű-vagyon az Önkormányzatunk tulajdonában van, melyet a TRV Zrt. üzemeltet. Az üzemeltetőnek a tulajdonos Önkormányzat felé bérleti díjat kell fizetnie. Az Önkormányzat a kapott bérleti díjat kizárólag a víziközmű-vagyon felújítására, fejlesztésére fordíthatja.

Jelen pillanatban ott tartunk, hogy a kivitelező kiválasztására irányuló eljárást készítjük elő. Amennyiben ez a folyamat sikerrel lezajlik, akkor a kivitelezési munkák az év második felében megvalósulhatnak.

Amikor a témában új fejlemények lesznek, akkor arról tájékoztatni fogom Önöket.

 

Herczeg Zsolt
polgármester