Sajtótájékoztató

Megkérdeztük…

Mezőtúr város képviselő-testülete májusban három alkalommal ülésezett: május 15-én, 23-án és 29-én. Herczeg Zsolt polgármester és Batta Attila Viktor alpolgármester sajtótájékoztató keretein belül számolt be az ülések legfontosabb napirendi pontjairól.

– A május 15-ei soron kívüli ülésen többek között a 2019. évi „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázat benyújtásáról is tárgyalt a testület. Mit tudhatunk a részletekről?

H.Zs : A pályázatot a Belügyminisztériumhoz nyújtjuk be és a helyi adóerő-képességünk alapján 75 %-os támogatási intenzitást érhetünk el. A projekt lehetőséget teremt a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal székhely hivatala épületének infrastrukturális fejlesztésére, felújítására. Eredményes pályázat esetén 30 millió forint támogatást nyerhet el az önkormányzat, melyhez 10 millió forint önerőt kell biztosítanunk. Nyertes projekt esetén a Városháza homlokzatának részleges felújítását tudjuk megvalósítani. A pályázat az épület Hortobágy-Berettyó főcsatorna felőli oldalának egy részét érintené. Nagyon időszerű lenne a korszerűsítés, hiszen a keleti homlokzat eléggé leromlott állapotban van. Bízunk benne, hogy a benyújtott pályázat eredményes lesz.

Fontos kiemelni azt is, hogy néhány hónappal ezelőtt befejeződött az épület teljes nyílászáró cseréje, amely TOP-os forrásból valósulhatott meg.

A jövőre tekintve önkormányzatunk célja, hogy a további években is folytatódhasson a Városháza épületének korszerűsítése, felújítása.

 

– Zárt ülésen tárgyalt a testület a „Mezőtúr belterületi utak – Útstabilizáció építése I. ütem” című nemzeti közbeszerzési eljárás előkészítéséről és indításáról. Mely utakat érint a beruházás?

 

H.Zs. : A közbeszerzési eljárás elindult és miután kiválasztjuk a kivitelezőt a munkálatok megkezdődhetnek. A beruházás első üteme érinti a XVIII. utcát (a Balassa Bálint utca és a Sugár út között) , a X. utcát (a Balassa Bálint és a Tartsay Vilmos utca között) , a Hajó utcát, az Álmos utcát, a Jázmin utcát, a XXV. utcát ( a Sugár út és a Kert utca között), a Lehel utcát ( Fűzfa és a Bálvány utca között), a Balogh Ádám utcát ( a Kávási Sándor és az Ady Endre utca között), a Vak Bottyán utcát, valamint a Bartók Béla és a Kerekes utca útalappal nem rendelkező részét.

A belterületi úthálózat fejlesztésének második üteme ezután következik majd. Célunk a továbbiakban az útalappal rendelkező utcák aszfaltozása is, mely nyolc utcát érintene: a Kert utcát ( a VI. utca – a VIII. utca között), a XVI. utcát ( a Sugár út és a Balassa Bálint utca között), a Törő Pál utcát ( a Kiss János utca és a Hortobágy-Berettyó gát között), az Árpád utcát ( a Fűzfa és a Bálvány utca között), valamint a III. utcát, a VI . utcát ( a Sugárút és a Kert utca között), a VIII. utcát (a Tartsay Vilmos utca és a Sugár út között) és a XIX. utcát.

Önkormányzatunk célja az, hogy az első és második ütem munkálatai legkésőbb 2019. szeptember végéig befejeződjenek.

 

– Mezőtúr Város Önkormányzata az „Ifjúságbarát Önkormányzat cím” és az „Idősbarát Önkormányzat cím”elnyerését célzó pályázat benyújtásáról is tárgyalt. Mit tudhatunk erről?

 

B.A.V: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés két pályázati felhívást írt ki: megyénk települési önkormányzatai pályázhatnak az „Ifjúságbarát Önkormányzat” cím, valamint az “Idősbarát Önkormányzat cím” elnyerésére. Az “Ifjúságbarát Önkormányzat” címmel kapcsolatban fontos kiemelni, hogy önkormányzatunk támogatja az első lakáshoz jutó fiatalokat, ösztöndíjprogramokat működtet, fontosnak véljük továbbá az aktuális ifjúságpolitikai kérdések helyi szintű megvitatását és a civil szervezetek programjainak támogatását is. Az “Idősbarát Önkormányzat” címmel kapcsolatban szintén elmondhatjuk, hogy alapvető feladatunknak tekintjük a civil szervezetek támogatását. Önkormányzatunk mindkét területet fontosnak tartja, így a képviselő-testület úgy döntött, hogy a kiírásra benyújtja pályázatát és bízunk a pozitív elbírálásában.

 

– A május 23-ai ülésen a civil szervezetek támogatása is a napirendi pontok között szerepelt. Mit tudhatunk a részletekről?

 

B.A.V. : A bejegyzett civil szervezetek támogatására önkormányzatunk 2,5 millió forintot írt ki, melynek elosztásáról döntött a testület. A szervezeteknek ezúton is szeretném megköszönni a munkáját, továbbá gratulálok az eddigi tevékenységükhöz és biztos vagyok abban, hogy a civilek ezeket az összegeket nagyon hasznos dologra fogják fordítani.

 

– A Mezőtúri Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Bárdos Lajos Alapfokú Művészeti Iskolája vonatkozásában, tagintézmény-vezetői beosztás ellátására kiírt pályázati felhívásra érkezett pályázati dokumentáció véleményezése is a testületi ülés témái között szerepelt. Mit tudhatunk a pályázatról?

B.AV. : Úgy gondolom, hogy egy nagyon színvonalas pályázat érkezett be az önkormányzatunkhoz, melyet a testület igen pozitívan fogadott. Karapancsevné Jász Ildikó pályázata magas színvonalú, mind formailag, mind tartalmilag igényes, alapos, részletes, jól megszerkesztett pályázat. Ezúton is gratulálok a tagintézmény-vezetőnek és további sok sikert kívánok a munkájához.