Sajtótájékoztató keretében kérdeztük meg

  1. október 2-án Herczeg Zsolt polgármester úr és Batta Attila Viktor alpolgármester úr tartott sajtótájékoztatót a 2019. szeptember 12-i és szeptember 26-i soron kívüli nyilvános, soros nyilvános és zárt képviselő-testületi ülések legfontosabb napirendi pontjairól.

– 2019. szeptember 12-én soron kívüli nyilvános testületi ülést tartottak. Miről esett szó?

Herczeg Zsolt: A TOP-4.2.1-15 kódszámú, “Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című pályázati felhívásra nyújtunk be pályázatot. A TOP-ok rendszerében vannak visszamaradott források, amelyek különböző okok miatt nem kerülnek felhasználásra és ezek a pénzösszegek újra kiírásra kerülnek. Mezőtúr Város Önkormányzata egy idősek napközi otthonának építésére, az eredeti határidőnek megfelelően, 2019. szeptember 17-én nyújtott be pályázatot. Amennyiben városunk elnyerné ezt pályázat forrást, akkor egy újabb idősek napközi otthona kerülhetne megépítésre, amely már a negyedik lenne a városban. Ez a Fóti úton, a volt Tüdőgondozó helyén épülne fel. A projektet 2020. december 31-ig kell fizikálisan befejezni, ami miatt már egy engedélyes terv készülőben van.

– 2019. szeptember 26-án soron kívüli nyilvános testületi ülést tartottak, ahol szó esett a rendkívüli támogatás 2019. évi igénylésének benyújtásáról.

H. Zs.: Minden évben megpróbálja az önkormányzat megigényelni, mivel ez a támogatás arra szolgál, hogy ha forrás hiányos az önkormányzat, akkor lehetőség van plusz összegek igénylésére. Önkormányzatunk az elmúlt években többször is részesült különböző összegű támogatásban és idén is reméljük, hogy pozitív elbírálásban részesül a támogatási kérelmünk.

– Szintén szeptember 26-án esett szó a leendő kovácsműhelyről. Mit lehet tudni ezzel kapcsolatban?

H. Zs.: Mezőtúron, a Móricz Zsigmond utca 7. szám alatt található kovácsműhely felújítás a turisztikai projekt egyik eleme, amelyet a kivitelező fel fog újítani és ennek bérleti szerződését hagyta jóvá a képviselő-testület. Ennek a projektnek lesz egy fenntartási időszaka, amely a megvalósítástól számított 5 év, amelynek során a kovácsműhelynek látogathatónak kell lennie és részét kell, hogy képezze a turisztikai vonzerőnek.

– A város szélén épülő naperőmű-parkjával kapcsolatban is fontos döntés született.

H. Zs.: A naperőművek a Túrkevei út és az Északi összekötő út által határolt területen már majdnem készen vannak. Mint korábban már tájékoztattuk a lakosságot, a területet 25 évre bérbe adta az önkormányzat az építtető részére. Az építtető kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy szeretné megvásárolni a területet, de mivel itt egy jó minőségű termőföldről van szó, a képviselő-testület úgy döntött, hogy ragaszkodik az eredeti döntéséhez és nem adja el a területet.

A bűnmegelőzés is fontos szerepet játszik az önkormányzat életében. Elmondaná nekünk, milyen projekt folyik most ezzel kapcsolatban?

H. Zs.: A TOP-5.2.1-15-JN1-2016-00001 azonosítószámú “Közösségi hozzájárulás a társadalmi felzárkóztatás elősegítésére” című projekthez kapcsolódóan egy Bűnmegelőzési Stratégiát kellett elkészíteni, amelyet Baranyiné Fodor Zsuzsanna rendőr százados készített el és ezt a képviselő-testület el is fogadta. Ez a stratégia már alkalmazásra is került, a már többször megrendezésre került Ifjúsági Parlament keretei között. A fiatalok sok hasznos információhoz jutottak és remélhetőleg segítségükre lesz abban, hogy ne váljanak áldozatokká. Nagy öröm, hogy az önkormányzat részt tud venni a bűnmegelőzésben, hisz napjainkban szükség van rá.

– A “Babafák” ültetéséről mit tudhatunk?

Batta Attila Viktor: Szűcs Dániel képviselőtársam által benyújtott előterjesztés alapján úgy gondoltuk, hogy nekünk is csatlakoznunk kell a kezdeményezéshez, amely már több vidéki városban is szép hagyományként működik, hiszen amellett, hogy árnyékot adnak a fák, oxigénnel látnak el bennünket és csökkentik a levegő hőmérsékletét. Évente 150-180 gyermek születik a városban, a tervek szerint az önkormányzat megvenné a szükséges fa mennyiséget, amelynek értéke megközelítően 850.000 Ft lenne évente. A fákat a családdal közösen lehetne elültetni, amely szalaggal, vagy táblával lenne megjelölve és ezeket a fákat a család gondozná. Ez az előremutató kezdeményezés a környezetünk megóvása érdekében és közösségépítés szempontjából is nagyon fontos döntés.

– A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz immár 19. alkalommal csatlakozott az önkormányzat.

B. A. V.: A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatnak két típusa van: az “A” típusú felsőoktatási intézménybe felvételt nyert, mezőtúri rászoruló gyermekeknek szól, havi 5.000 Ft ösztöndíjat lehet kapni, 10 hónapon keresztül. A “B” típusú pályázatra utolsó évfolyamos, mezőtúri, szociálisan rászorult középiskolások pályázhatnak. Sikeres felvételi esetén háromszor 10 hónapon keresztül kaphatják az ösztöndíjat.

– Mezőtúr város 2019. évi rendezvényeiről is szó esett a testületi ülésen.

B. A. V.: Sokszor elhangzik, hogy kevés a színvonalas és jó rendezvény Mezőtúron, viszont aki itt él, az tudja, hogy szinte minden hétvégén van kulturális vagy egyéb rendezvény. Elhangzott, hogy a kávéházakra is szükség volna és örömmel elmondhatom, hogy a turisztikai pályázat keretein belül hamarosan a Városházán is nyílik egy újabb kávéház. A rendezvények értékelésével kapcsolatban az első, amelyről szó volt az East Fest, amely idén is 50 ezer feletti látogatószámot hozott. Köszönjük a szervezők, a rendőrség és a polgárőrség kiváló munkáját, amelynek nyomán már egy kimagasló, országos hírű rendezvényről beszélhetünk. Nagyon jól sikerült a Mezőtúr Város Sportjáért Alapítvány rendezvénye is, a Lampionúsztatás és utcabál, illetve Sárkányhajó verseny, ahol országosan ismert, színvonalas előadók léptek fel. A Lampionúsztatás igazán lenyűgöző látványt nyújt évről évre és méltó lezárása a nyári rendezvényeknek. Nagy öröm számunkra, hogy a Mezőtúri Turizmusfejlesztési Kft. és a hivatal dolgozóinak szervezésében három új rendezvénnyel is gazdagodott a városi programok sora, az év végi Csillagfényes Adventtel, a Mezőtúri Karnevállal és a Túri Halas Napokkal. Végezetül szeretném megköszönni a Mezőtúri Közművelődési és Sport KN Kft. minden dolgozójának a munkáját, hiszen az arTúr Fesztivál, a Túri Vásár és az Ősz-Ülő is színvonalas szórakozást nyújtott az érdeklődők számára.

Kalán Hajni