Árkosi hazatérések

  1. október 8., kedd, Faluvilág

Tizenkét év után ismét meglátogatta ősei szülőföldjét, Árkost Gelei Judit, a budapesti székhelyű Magyar Családkutató Egyesület elnökségi tagja, dr. Gelei József (1885–1952) Árkoson született akadémikus, zoológus tudós egyetemi tanár unokája.

 

Árkosi iskolások között a Gelei unoka

A legjobb hely, ahol megszólalhatott, a nagyapja nevét viselő gimnaziális iskola volt, tanulóival, pedagógusaival is találkozhatott, ugyanis Árkos magyarországi testvértelepülésének, Mezőtúr önkormányzatának és dr. Krizsán Józsefnének köszönhető, hogy Gelei József néhány évvel ezelőtt „képileg” is hazaköltözött, s most a község vadonatúj iskolájának homlokfaláról tekint le a felnövekvő nemzedékre. Arcképmását E. Lakatos Aranka debreceni születésű szobrászművész örökítette bronzba, aki művének ünnepi leleplezésén is jelen volt.

Gelei Judit kettős céllal „érkezett haza”: egyrészt háromszéki és barcasági csángóföldön élő egykori felmenőinek emlékét kereste, találkozott a genealógus dr. Nagy Lajos nyugalmazott rétyi családorvossal és Debrecziné Szász Irénkével, Csomakőrös családkutatójával, akitől örömmel értesült, hogy anyai őseit rokoni szálak kötötték a kőrösi Csoma családhoz, ami egyfajta sejtésként sokáig élt még felmenői között. Régi óhaja volt Gelei Juditnak, hogy megtekinthesse az új árkosi iskolát, szemügyre vehesse a nagyapja arcképmását ábrázoló bronz portrédomborművet és találkozhasson az iskola mai zsenge korú növendékeivel, pedagógusaival, és megkérdezhesse, hogy tudják-e a tanulók, ki volt Gelei József, akit elemista kisgyermekként oktattak itt Árkos jeles régi tanítómesterei: Faluvégi András, Cserei Gyula és Fábián Károly.

Az árkosi iskolában kedves meglepetésben volt része, ugyanis Török Tamara VIII. osztályos tanuló elmondta, hogy élményszerű volt itthon is és egy kolozsvári unitárius gyermektáborban is Gelei Józsefhez kötődő emlékekkel találkozni. Hunyadi Olga az iskola igazgató-tanára és e sorok írója Gelei tanárhoz (ilyen néven emlegették a régi árkosiak Gelei Józsefet) kötődő utóélményeiket mesélték el a hallgatóságnak. Gelei Judit gyerekkorához kötődő emlékeiből mesélt nagyapjáról, megpróbálta elmagyarázni, hogy mennyire kapcsolódtak már akkor nagyapja sejtbiológiai kutatásai a ma már szinte egyeduralkodó tudományághoz, a genetikához. Végső soron a genealógia – amivel jelenleg ő maga is foglalkozik – nem más, mint genetika, mondta az előadó, hiszen az évszázados szoros családi kötelékek is mind-mind e tudomány szabályai szerint alakultak-alakulnak ma is.

Az árkosi Gelei család amúgy nem halt ki, nem kevesebb, mint három ágban él ma is Árkoson és Sepsiszentgyörgyön. Az már csak érdekességszámba megy, hogy Judit asszony a múlt hét szombatján Gelei Botond magyar külügyminisztériumi irodavezető Dávid nevű újszülött gyermekének keresztelőjén vett részt az árkosi unitárius templomban.

 

Kisgyörgy Zoltán