Sajtótájékoztató a várost érintő legfontosabb döntésekről – 2021.07.20

Sajtótájékoztató a várost érintő legfontosabb döntésekről

 

2021.07.20-án Herczeg Zsolt polgármester úr és Szűcs Dániel alpolgármester úr sajtótájékoztatót tartott, hogy összefoglalják az elmúlt testületi ülések döntéseit.

Herczeg Zsolt elmondta, a közétkezetés tekintetében az Önkormányzat egy nyílt, nemzeti közbeszerzési eljárást indított el. Ez azért volt indokolt, mert az állami normatív finanszírozáshoz, 2019-ben jelentős, több, mint 50 millió Ft saját forrást kellett az Önkormányzatnak biztosítania. (2020. év a Covid19 járvány miatt ilyen szempontból rendhagyó volt, így a közétkeztetés költségeinek áttekintése folyamán nem vették alapul.) A számokból kitűnt, hogy érdemes felmérni a piaci viszonyokat továbbá célravezető lehet a külső szolgáltatókkal történő együttműködés feltételeit megvizsgálni.

 

Herczeg Zsolt felelevenítette, hogy 2021.06.20-án Botyánszky János díjat adtak át Tiba Mihályné Iványi Veronikának példamutató emberségéért az Üzenet napja alkalmából szervezett városi rendezvényen.

 

Fontos közelmúltbeli változás továbbá, hogy Dr. Csellár Zsuzsanna gyermekorvosként június 30-ig látta el a praxisában lévő gyermekek gyógyítását. A munkáját 2021. július 1. és augusztus 31. között két helyettesítő orvos Dr. Kondász Andrea Ildikó és Dr. Mile Ágota látja el. Szeptember 1-től várhatóan új gyermekorvos tölti be a praxist Dr. Nagy Erika személyében.

 

Képviselő-testületi ülés megtartására 2021-ben először, június 24-én kerülhetett sor. Az első alkalom során, a TEKE frakció módosító indítványt nyújtott be az ülés napirendi pontjának megváltoztatásával kapcsolatban. A TEKE képviselői a veszélyhelyzet alatt meghozott polgármesteri döntésekről kívántak bővebb információkat kapni, mivel véleményük szerint sem őket, sem a város lakosságát nem tájékoztatta megfelelően a polgármester. Ezzel szemben a Fidesz-KDNP képviselői úgy vélték, hogy a tájékoztatás a polgármester részéről folyamatos volt, mind az online térben mind a helyi újságban és a televízióban, ezért nem támogatták a módosító indítványt. Mivel nem sikerült a témában megállapodni, a június 24-i képviselő-testületi ülés elmaradt.

 

A június 29-i képviselő-testületi ülésen a testület tagjai egyhangúlag elfogadták a napirendet.

Az első téma a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2020-as évi beszámolója volt, amit a Fidesz-KDNP képviselői elfogadtak, a TEKE képviselői ellenben nem fogadtak el. Herczeg Zsolt elmondta, az ivóvíz ellátás folyamatosan biztosított, vízhiány nem volt az elmúlt években. Az üzemeltető hozzátette, hogy a rendelkezésre álló ivóvíz mennyisége jelenleg elegendő, de nem megnyugtató, ezért szükségesnek tartják, hogy egy használaton kívüli 400 köbméteres térszíni víztározó felújításával a tároló kapacitást növeljék. Ennek a terveztetése elkezdődött. További technológiai felújításokra is szükség van, amit a jövőben pályázati forrás segítségével szeretnének megvalósítani. A szennyvízágazattal kapcsolatos problémák megoldására irányuló szennyezés csökkentési ütemterv elkészült. Az ütemtervben foglaltak szerint mind az üzemeltetőnek, mind a tulajdonos önkormányzatnak vannak feladatai, melyek megvalósításával lehet javítani a kibocsájtott tisztított szennyvíz minőségén.

A Regáléban élő mezőtúriak számára örömhír, hogy hamarosan befejeződhet a gravitációs szennyvízcsatorna-hálózat építése, ami több, mint 30 millió Ft-ból valósulhat meg. Tudnivaló, hogy tavasszal a Széchenyi István utcában is kicserélték a nyomóvezetéket, mely az üzemeltetés biztonságát szolgálja. Ezeket a beruházásokat az önkormányzat a szolgáltatótól kapott bérleti díjból finanszírozza.

 

Bizakodásra ad okot a Vidékfejlesztési Program pályázati felhívására kiírt külterületi helyi közutak fejlesztéséről szóló pályázat. Az Önkormányzat számára fontos a holtágaknál lévő utak állapota és minősége, ezért törekednek ezek felújítására. A beruházás mind a város lakói, mind a turisztikai szempontok miatt kiemelten fontos.

A Túrtői-holtág esetében két helyszínt érint a pályázat. Az egyik a Földhídhoz vezető út, mely 750 m hosszban kaphat aszfaltburkolatot, valamint a Matula – házakhoz vezető út, melyet a tervek szerint 250 m hosszban látnának el útalappal.  A pályázatban szerepel még a Hercegasszony Birtokhoz vezető út aszfaltburkolattal történő megerősítése 1300 m hosszban.

A harmadik helyszín a Vakota-zug, ahol 2,7 km hosszban épülne útalap, a Zsibó Horgásztó felé vezető út kavicsos javítása és kátyúzása, valamint a holtágat elérve, a holtág mellett vezető út útalappal történő ellátása valósulhatna meg.

 

 

Az önkormányzat sikeresen pályázott a csapadékcsatorna-hálózat fejlesztésére. A projekt jelentősen javíthat a korábbi vízelvezetési problémákon, így például a Tulipán, Dob, Andrássy és Damjanich utcákban is gyorsabbá válhat a csapadékvizek lefolyása. A beruházás során megvalósulhat a zárt csatorna cseréje a piaccsarnoktól a strand irányába majd ezt követően az Akasztó ér medrének egészen a Földvári útig tartó szakaszának betonelemekkel történő burkolása.

A projekt összértéke 290 millió forint, mely 100% támogatási intenzitású így nem szükséges hozzá önkormányzati önerőt biztosítani.

 

A július 12-i képviselő-testületi ülés fontos témája volt a Fóti utcában megépülő idősek napközi otthona, melyhez 166 millió forint pályázati forrást nyert az önkormányzat. Az előzetes kalkulációk szerint a fejlesztési hitelkeretből további 53 millió forintot szükséges hozzátenni az elnyert támogatáshoz. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a beruházás megvalósítását.

 

Szűcs Dániel alpolgármester a sajtótájékoztatón elmondta, hogy a Mezőtúri Hivatásos Tűzoltó parancsnokság beszámolt a 2020-as évi tevékenységéről, amelyet szintén egyhangúlag fogadott el a képviselő-testület. Ádám Tibor tűzoltó alezredes úr kiemelte, hogy a 2020-as évben a vonulások száma kis mértékben emelkedett. Az előző esztendőben a rendkívül csapadékos időjárás többször megnehezítette a mezőtúriak életét. Szűcs Dániel felidézte, volt olyan nyári nap, melyen körülbelül 40 perc alatt esett le 100 mm eső, amit a csapadékvíz-elvezető rendszer nem tudott elvezetni, és szivattyúkra volt szükség. Alpolgármester úr elmondta: ekkor hatalmas feladat hárult a mezőtúri tűzoltókra is. Elismeréssel beszélt állhatatos, hatékony és bátor hozzáállásukról. Jelenleg a tűzoltólaktanya tetőszerkezetének megújulása van folyamatban. Ennek a beruházásnak a végén a laktanya teljes körű renoválása fejeződik be.

 

Szűcs Dániel kifejtette, hogy a legutóbbi képviselő-testületi ülésen felmerült a Péteri Károly utca forgalmi rendjének megváltoztatása, az új lakópark, üzletsor és parkolók építésének okán. A beruházó, a képviselők és a kivitelező a helyszínen fognak egyeztetni erről a közeljövőben.

 

 

 

 

Sokak érdeklődése kíséri a színházterem várva-várt felújítását és a mozi megnyitását. A közbeszerzési eljárás első körben nem járt sikerrel, mert túl sok önerőt kellett volna az Önkormányzatnak biztosítani a mozi kialakításához. Második körben újra kiírásra került a közbeszerzési eljárás, amiben szerepel többek között a korszerű 3D mozi kialakítása, valamint egy teljesen felújított színházterem, új színpaddal, székekkel, fény-és hangtechnikával. Szűcs Dániel elmondta: szeretné, ha a mozit minél hamarabb birtokba vehetné a mezőtúri lakosság.