Rendhagyó Pilinszky-irodalomórákon jártak a Telekis diákok

Rendhagyó Pilinszky-irodalomórákon jártak a Telekis diákok

Rendhagyó Pilinszky-irodalomórákon vehettek részt a Teleki Blanka Gimnázium, Technikum és Kollégium 11. és 12. évfolyamos diákjai február 14-én és február 21-én a budapesti Kertész Imre Intézetben.

Számos irodalmi-kulturális rendezvénnyel tisztelgett Pilinszky János születésének 100. évfordulója előtt a Kertész Imre Intézet 2021-ben. A Pilinszky-hagyatékrészt is kezelő Intézet 2021. május 27-én, a költő halálának 40. évfordulóján indította el ünnepi rendezvényeit, hogy a huszadik század egyik legjelentősebb alkotójának életművét és költészetének hatását minél sokszínűbben bemutassa.

A programsorozat részeként 2021.őszén rendhagyó Pilinszky-irodalomórák kezdődtek a Kertész Imre Intézetben, amelyekre szeptember végétől jelentkezhettek az osztályok. A 11. és 12. évfolyamosoknak ajánlott foglalkozásokon a háború, a holokauszt és a kiszolgáltatottság művészi kifejezésével, valamint a hit keresésével és a szeretet megélésének problémáival foglalkoztak a diákok.

A rendhagyó irodalomóra kezdetén megismerhették Pilinszky életútját, közelebb kerülhettek a költő látásmódjához. Az óra változatosságát megalapozta, hogy az oktatók drámapedagógiai módszerek segítségével, minél több terület felől megközelítve igyekeztek Pilinszkyt bemutatni. Eszerint egyéni és kiscsoportos feladatok vártak a diákokra. Az aznap hallott ismeretekről a diákok végül egy tájékoztatót kaptak, így hazaérve feleleveníthették a Pilinszky-benyomást. Az óra végén a budapesti oktatók kiemelték, a Telekis diákok rendkívül együttműködőek és érdeklődőek voltak, emellett mély gondolatokat osztottak meg a versek kapcsán. A kísérő tanárok örömmel mesélték, hogy a diákok nagyon élvezték az irodalomnak ezt a fajta interaktív és egyben bensőséges megközelítését és szívesen részt vennének a jövőben hasonló programokon.

A Teleki Blanka Gimnázium közösségi tereiben egy utazó Pilinszky kiállítást rendeztek be, amit a Kertész Imre Intézet biztosított egy héten keresztül.

De itt még nem ér véget a Pilinszky-láz, a Teleki egy izgalmas pályázatot írt ki diákjai számára. A feladat nem más, mint egy Pilinszky-vershez kapcsolódó illusztráció vagy könyvborító tervezése.

Kakuk Móni