Pályázati kiírás – Közterület-felügyelői munkakör betöltésére

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal
pályázatot hirdet
közterület-felügyelői munkakör betöltésére

A köztisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony, 6 hónap próbaidő kikötésével

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.

Ellátandó feladatok:

A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény, a végrehajtási rendeletei, a helyi önkormányzati rendeletek szerint, járatterv alapján rendszeres és folyamatos hatósági ellenőrzés végzése Mezőtúr város közigazgatási területén. A közterület helyszíni ellenőrzése során a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabályok által tiltott tevékenységek megelőzése, megakadályozása, jogszabályban meghatározott szankciók foganatosítása, illetve kezdeményezése. Közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében, a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében, az önkormányzati vagyon védelmében, a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében, valamint közreműködik az állat-egészségügyi és eb rendészeti feladatok ellátásában.

Valamint a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában leírt közterület-felügyelői feladatok ellátása.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet alapján a képesítési követelmény:

 1. melléklet 30. közterület-felügyelői feladatkör (II. besorolási osztály)

Pályázati feltételek:

 • – magyar állampolgárság
 • – büntetlen előélet
 • – cselekvőképesség
 • – közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés; vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga.
 • – jogszabály által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.

Előnyt jelent:

 • – közigazgatásban hasonló munkakörben szerzett gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • – fényképes önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 9.§-a és az 1. sz. melléklete alapján,
 • – az iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okirat másolata,
 • – három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • – vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozó nyilatkozat,
 • – a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

Illetmény és egyéb juttatás:

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben, valamint a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatában foglaltak az irányadók.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot postai úton, illetve személyesen a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal (5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.) kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni „közterület-felügyelői pályázat” jeligét.

A pályázat elbírálásnak határideje: 2023. december 15.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. december 10.

A munkakör betölthető: 2024. január 1.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényesen pályázók a kiíró döntése alapján személyes meghallgatáson vesznek részt. A személyes meghallgatás lebonyolítása telefonon előzetesen egyeztetett időpontban történik. A nyertes pályázót a jegyző választja ki.

A sikertelenül, illetve érvénytelenül pályázók részére a pályázati anyag visszaküldésre kerül. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázati kiírás a Közszolgállás portálon, a Mezőtúr és Vidéke lapban, valamint a www.mezotur.hu honlapon, megtekinthető.

A pályázattal kapcsolatosan dr. Enyedi Mihály jegyzőnél a 06-56/551-910-es telefonszámon lehet érdeklődni.

A KÖZSZOLGÁLLÁS publikálásának időpontja: 2023. november 24.