PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

26/2019.(II.28.) határozat
1.számú melléklete

 

Mezőtúr Város Önkormányzata (5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. sz.) egyfordulós pályázati eljárás keretében értékesítésre meghirdeti a Mezőtúr, belterületi 4321/1 hrsz-ú, Mezőtúr, Pétery Károly utca 8.. szám alatti 1221 m2 nagyságú „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlant.

 

A pályázati kiírás átvehető:         

2019.március 18-21-ig
naponta 8.00-16.00 h-ig ( ingyenesen )
Mezőtúr Város Önkormányzata Titkárság,
Mezőtúr, Kossuth tér 1. I. em. 7. szoba

A pályázati kiírás megtekinthető:   www.mezotur.hu honlapon

Az ajánlat benyújtásának határideje: 2018. március 29. (péntek) 12.00 h-ig

A pályázati kiírás átvételének és az ajánlat benyújtásának a helye:
Személyesen: Mezőtúr Város Önkormányzata Titkárság, Mezőtúr, Kossuth tér 1. I. em. 7. szoba
Postai úton: 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.

Ajánlatok elbírálása: Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ajánlatokat a 2018. április 25-i soros ülésén bírálja el.

Az ajánlatokat a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően kell benyújtani.

Mezőtúr Város Önkormányzata fenntartja azt a jogát, hogy érvényes ajánlat/ok esetén is a pályázatot eredménytelennek minősítse.

Bővebb felvilágosítás az 56/551-921-es telefonszámon, valamint az ajánlat benyújtásának helyén kapható.

 

 

 

                                                                                            Herczeg Zsolt
 polgármester