Óvodai Beíratkozás 2022

ÓVODAI BEÍRATÁS

Tájékoztatjuk a Kedves Szülőket, hogy

a Városi Óvodákban a 2022-2023-as nevelési évre történő óvodai beíratás  

2022. április 25 – 26 – 27. között történik.

Várjuk azokat a gyermekeket:

  • akik a 3. életévüket 2022. augusztus 31-ig betöltik, számukra kötelező az óvodába járás,
  • akik 2022.09.01. – 2023.08.31. töltik két és fél, harmadik életévüket és igénybe kívánják venni az óvodai ellátást.

A fenti időpontokon túl a férőhely függvényében lehetőség van a folyamatos, év közbeni beiratkozásra, óvodaváltásra.

Az óvodai beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
  • a gyermek TAJ kártyája,
  • amennyiben gyermeke után rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
  • hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetet megállapító határozat,
  • a gyermek anyakönyvi kivonata.

A beíratás elsősorban személyes jelenléttel történik.

A személyes beiratkozást

április 25-26-27-én 8:00 – 16:00 között tehetik meg

a Csoda-vár Óvodában.

(Mezőtúr, Zrínyi u. 1.)

 Lehetőség van a beiratkozáshoz időpontot egyeztetni telefonon:

a 06-56/550-639 számon.

Szükség esetén alkalmazható az online ügyintézés is, mely a www.turiovi.hu internetes felületen az alábbi linkre kattintva (http://turiovi.hu/szandeknyilatkozat-2022/)tehet meg.

Az óvodai felvételről az óvoda vezetője 2022. május 25-ig dönt, erről írásban értesíti a szülőt. Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt.

Szeretettel várjuk a leendő kiscsoportos gyermekek szüleit

április 7-én 17 órára az OVI ISMERKEDŐ

keretében megrendezésre kerülő

tájékoztató értekezletre

a Csoda-vár Óvoda (Mezőtúr, Zrínyi u. 1.) tornatermébe.

Az OVI ISMERKEDŐ keretében óvodalátogatásra hívjuk a leendő

kis ovisokat és szüleiket:

április 12-én 16-17 óra a Gyermek-kert (Kilián) Óvodába,

április 13-án 16-17 óra a Százszorszép (Rákóczi úti) Óvodába,

április 12-13-án 16-17:30 óra a Csoda-vár (Zrínyi úti) Óvodába,

április 20-án 16-17 óra a Mesekert (Kiss J. úti) Óvodába,

április 20-21-én 16-17 óra a Harmatcsepp (Újlaki) Óvodába.

Mezőtúr, 2022. 03. 18.  

Tisztelettel:

                                                                                                 Patkós Éva

                                                                                                intézményvezető