Fáklyázással járó karbantartási munkák – FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság