Ösztöndíj-pályázatok beadási határidejének meghosszabbítása, naperőmű-park, közfoglalkoztatási program – Sajtótájékoztatót tartott Herczeg Zsolt polgármester

Ösztöndíj-pályázatok beadási határidejének meghosszabbítása, naperőmű-park, közfoglalkoztatási program – Sajtótájékoztatót tartott Herczeg Zsolt polgármester

Január 14-én tartotta meg sajtótájékoztatóját Herczeg Zsolt polgármester a decemberi és év elejei polgármesteri határozatokról.

–           Milyen döntés született a „Közétkeztetést ellátó konyha fejlesztése Mezőtúron” címet viselő TOP pályázattal kapcsolatban?

H.Zs.: – Elsőként szeretnék eredményekben gazdag, boldog új évet és jó egészséget kívánni Mindenkinek!

Kérdésére válaszolva két eljárást folytatott le Önkormányzatunk, először egy meghívásos eljárást, mely eredménytelenül zárult, majd egy nyílt közbeszerzési eljárást, ami azért nem lett eredményes, mert a beérkezett legkedvezőbb árajánlat alapján az Önkormányzatnak bruttó 125 millió Ft-ot kellett volna még biztosítania az elnyert 60 millió forint mellé. Így képviselőtársaim véleményét kikérve azt a döntést hoztam meg, hogy lemondunk erről a projektről. Igaz, hogy korábban Kormány engedély alapján 200 millió forint fejlesztési hitelt vettünk fel a TOP projektek sikeres megvalósításához, de figyelembe véve azt, hogy még zajlanak közbeszerzési eljárások (pl. a két kerékpárúttal kapcsolatosan is), hoztam meg a döntést. A jó hír viszont az, hogy látjuk már: a 2021-2027-es uniós költségvetési ciklusban is lehet majd közétkeztetést ellátó konyha fejlesztésére pályázni. Természetesen ezt a lehetősége majd szeretnénk kihasználni, tehát nem mondunk le véglegesen a közétkeztetést ellátó infrastruktúra fejlesztéséről.

– Mit lehet tudni az EFOP-os ösztöndíj-pályázatokról?

H.Zs.: – Ezek összértéke 750 millió forint és további nagyon sok értékes elemből állnak. A mezőtúri fiatalok már két alkalommal részesülhettek ösztöndíjban az említett pályázatokból, és most meghirdettünk egy harmadik ütemet. A rendelkezésre álló források alapján azt állapítottuk meg, hogy az egyik pályázatból 30, a másikból pedig 60 diákot tudunk ösztöndíjban részesíteni, viszont kevés pályázat érkezett be. Így azt a döntést hoztam, hogy január 31-ig a pályázatok benyújtási határidejét meghosszabbítom. Ezúton is kérek minden, a pályázati feltételnek megfelelő mezőtúri általános iskola felsős, középiskolás (itt fontos, hogy helyi középiskolába járó), és felsőoktatásban részt vevő diákot, nyújtsa be pályázatát. A teljes pályázati kiírás megtekinthető a www.mezotur.hu városi honlapon.

– Napirendi pont volt a helyi autóbusz-közlekedés.

H.Zs.: – Az elmúlt évekhez hasonlóan most is az a döntés született ezzel kapcsolatban, hogy Önkormányzatunk ezt biztosítani kívánja, a szükséges határozat megszületett, a közszolgáltató ezen határozatot megkapta.

– Mit tudhatunk a Bivaly teleptől délre eső legelőre vonatkozó pályázati kiírás elbírálásáról?

H.Zs.: – Több cég megkeresett minket azzal a szándékkal, hogy naperőmű-parkot kívánnak létesíteni az említett területen. A megkeresések alapján a pályázatot úgy írtuk ki, hogy a legelő legdélibb részén elterülő 11 ha-os területre, illetve a maradék, durván 60 ha-os részre külön-külön lehetett pályázni. A 11 ha-os részre vonatkozóan lett nyertes pályázat, tehát minden bizonnyal értékesíteni fogjuk. Erről a rendkívüli jogrend előtt tárgyalt a képviselő-testület, és egy olyan határozat született, hogy az innen befolyt összeget útfejlesztésre és járdaépítésre kell fordítanunk, ez megjelenik az általam hozott

határozatban is. Tehát ha az adás-vétel realizálódik, a befolyt összeget Önkormányzatunk ilyen célra köteles fordítani. A 60 ha-os területre beérkező pályázatok alapján eredménytelennek kellett nyilvánítanom az eljárást, így a pályázat újra kiírásra kerül majd.

– Több döntés született a Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kapcsolatban.

H.Zs.: – A közétkeztetést ellátó társaságunknak kellett árajánlati eljárásokat lefolytatnia az egyes alapanyagok beszerzése kapcsán. Az ezekre érkező ajánlatok elbírásáról kellett döntést hoznom, nyilván minden esetben a legkedvezőbb ajánlatot tevő cégek fogják beszállítani az alapanyagokat a közétkeztetés ellátásához.

– A Zrínyi úti Központi Csoda-vár Óvodával kapcsolatos TOP – pályázatról mit tud elmondani polgármester úr?

– A közelmúltban többször is adtam tájékoztatást arról, hogy az eredetileg kiválasztott generál kivitelező levonult a területről, tehát nem fejezte be a munkát. Vele szemben a jogi eljárást Önkormányzatunk elindította. Ahhoz, hogy ezt a projektet le tudjuk zárni, az volt a feladatunk, hogy egy új közbeszerzési eljárást folytassunk le, és a megmaradt munkák elvégzésére egy új kivitelezőt válasszunk. Az eljárás sikeres volt, a KTSZ-REB Kft. nyerte meg az eljárást. Sajnos az elnyert forráshoz még 14 millió Ft-ot hozzá kell tennünk, melyet a régebben említett 200 millió Ft-os hitelből tudunk megfinanszírozni. Reményeink szerint a projektet az év első felében le tudjuk zárni.

– a TOP turisztikai projekt keretében beszerezni kívánt elektromos kisbusszal kapcsolatosan milyen döntés született?

H.Zs.: – Bekértük az ezzel kapcsolatos ajánlatokat, a nyertes ajánlattevő kiválasztásra került. A szerződéskötés folyamatban van.

– Mezőtúr Város Önkormányzata mindig nagy hangsúlyt fektetett a közfoglalkoztatási program hatékony megvalósítására és ez a téma szerepel a januári döntések között is.

H.Zs.: – Az elmúlt évre vonatkozóan már volt Önkormányzatunknak egy olyan döntése, hogy nem mi nyújtjuk be az ezzel kapcsolatos pályázatot, hanem közvetlenül az Intézményellátó Kft., hiszen korábban is ő bonyolította le a START munkaprogramokat. Most ugyanezt a döntést hoztam meg az idei évre nézve, azaz ugyanúgy az Intézményellátó Kft. pályázik a START-ban, és ő valósítja meg a programot. Ami jó hír, hogy a programokba évről évre kevesebben vesznek részt, ami azt jelenti, hogy egyre többen tudnak elhelyezkedni az elsődleges munkaerő-piacon. Ami az Önkormányzatra nézve „rossz hír” az az, hogy míg a tavalyi évre nézve 80 főt tudtunk bevonni a START munkaprogramba, idén 50 fő fog részt venni benne és ezzel arányosan dologi kiadásokra kevesebb állami támogatás érkezik, így amit eddig a programból meg tudtunk finanszírozni– pl. útjavítási munkák anyagköltsége – azokra ennek következtében a költségvetésünkből többet kell majd fordítanunk.

– Mit lehet tudni a TOP CLLD-n belül a „Kulturális és közösségi épületek minőségi javítása” elnevezésű pályázatról, melynek tárgya a Badár Emlékház?

H.Zs.: – A fent nevezett épület felújításáról van szó, a határozattal hozzájárultam a Közművelődési és Sport Közhasznú nonprofit Kft. ezzel kapcsolatos pályázatának benyújtásához. A pályázat összértéke 13,1 millió forint. Bízom benne, hogy a pályázat sikeres lesz!

 

Miskolczi Adrienn