Testületi Meghívók » Testületi ülés 2021. január 27.

MEGHÍVÓ

Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2022. január 27-én (csütörtökön) 1330 órakor

 rendes nyilvános és zárt ülést tart,

amelyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Városháza Díszterme

5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. (I. emelet 9.)

Napirend nyilvános ülés keretében:

Előadó: dr. Enyedi Mihály jegyző

Előadó: dr. Enyedi Mihály jegyző

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

  • 12 . A TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00003 azonosítószámú projekt keretében megvalósítani tervezett kikötő bővítést célzó, építési beruházás tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Harmadik rész 117.§ szerinti  megismételt, nyílt, nemzeti közbeszerzési eljárás előkészítésére és indítására (Az anyag az ülésig kerül megküldésre.)

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

  • 13 . Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására meghirdetett,belterületi utak felújítását célzó pályázat benyújtására (Az anyag az ülésig kerül megküldésre.)

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

  • 16 . Bejelentések

Napirend zárt ülés keretében:

  • 17 . A Mezőtúri Városfejlesztési Kft. ügyvezetői feladatainak ellátásáról szóló Z-182/2021.(XII.16.) képviselő-testületi határozat módosításáról

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

  • 18 . A NEVO SPA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött feladat-ellátási szerződés felülvizsgálata

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

Mezőtúr, 2022. január 21.

Herczeg Zsolt

polgármester