Testületi Meghívók » Testületi meghívó 2024. február 22.

MEGHÍVÓ
Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2024. február 22-én (csütörtök) 13:30 órakor

rendes nyilvános ülést tart,amelyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Városháza Díszterme
5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. (I. emelet 9.)

Napirend:

 1. 1. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról.
  Előadó: Szűcs Dániel polgármester

 2. 2. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről szóló 8/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról.
  Előadó: Szűcs Dániel polgármester

 3. 3. A Mezőtúri Járási Egészségterv elfogadásáról.
  Előadó: Szűcs Dániel polgármester

 4. 4. Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Mezőtúr Szolnoki út 5-7. szám alatti ipari épületegyüttesben található helyiségek bérleti díjairól szóló 202/2022.(XI.24.) határozatának módosításáról.
  Előadó: Szűcs Dániel polgármester

 5. 5. A Mezőtúr-Szarvas komp és révátkelőhely viteldíjainak módosításáról.
  Előadó: Szűcs Dániel polgármester

 6. 6. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötéséről.
  Előadó: Szűcs Dániel polgármester

 7. 7. A TOP_PLUSZ-1.2.3-21-JN1-2022-00050 azonosító számú „Belterületi útfejlesztés Mezőtúron” című projekt keretében megvalósítani tervezett építési beruházás, „Rozmaring utca útburkolat felújítása” tárgyú, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt, nemzeti közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról.
  Előadó: Szűcs Dániel polgármester

 8. 8. Mezőtúr Város Polgármestere 2024. évi szabadság ütemezésének jóváhagyásáról.
  Előadó: Szűcs Dániel polgármester

 9. 9. A Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. szervezésében a 2024. évben megrendezésre kerülő közművelődési programokról, illetve Mezőtúr Város 2024. évi rendezvényeiről szóló tájékoztató elfogadásáról.
  Előadó: Szűcs Dániel polgármester

 10. 10. A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
  Előadó: Szűcs Dániel polgármester

 11. 11. Tájékoztató a 2024. január 12. – 2024. február 15. közötti időszak fontosabb intézkedéseiről és eseményeiről.
  Előadó: Szűcs Dániel polgármester

 12. 12. Bejelentések

Mezőtúr, 2024. február 16.

Szűcs Dániel
polgármester