Testületi Meghívók » Testületi meghívó 2023. augusztus 17.

M E G H Í V Ó

Mezőtúr Város Képviselő-testületének

Városi Közbeszerzési Bizottsága

2023. augusztus 17-én (csütörtökön) 14:45 órakor

ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza Andrea-terem Galéria

5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. (I. emelet 8.)

Napirend:

 1. 1. A Karcagi Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési szerződés módosításáról
  Előadó: Szűcs Dániel polgármester

 2. 2. Földgáz beszerzése Mezőtúr Város Önkormányzata részére tárgyú uniós nyílt, gyorsított közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására
  Előadó: Szűcs Dániel polgármester

 1. 3. Villamos energia beszerzése Mezőtúr Város Önkormányzata részére tárgyú uniós nyílt, gyorsított közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására
  Előadó: Szűcs Dániel polgármester

 1. 4. A TOP_PLUSZ-1.2.3-21-JN1-2022-00050 azonosító számú „Belterületi útfejlesztés Mezőtúron” című projekt keretében megvalósítani tervezett építési beruházás tárgyú, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt, nemzeti közbeszerzési eljárás előkészítésére és indítására
  Előadó: Szűcs Dániel polgármester

Mezőtúr, 2023. augusztus 15.

Szűcs Dániel
polgármester