Testületi Meghívók » 2021. augusztus 26.

MEGHÍVÓ

Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2021. augusztus 26-án (csütörtökön) 1330 órakor

rendes nyilvános és zárt ülést tart,

amelyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Városháza Díszterme

5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. (I. emelet 9.)

 

 

Napirend nyilvános ülés keretében:

 

1 . Az iskola-, és ifjúságegészségügyi feladatok ellátásáról

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

2 . A NEVO SPA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött feladat-ellátási előszerződés módosítása, megbízási szerződés megkötése

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

3 . A Pétery Károly utca forgalmi rendjének megváltoztatásáról

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

4 . Az önkormányzat tulajdonában levő 2136 hrsz-ú, sporttelep megnevezésű ingatlanra vonatkozó használati megállapodásról

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

5 . A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

6 . Tájékoztató a 2021. június 14. – 2021. augusztus 15. közötti időszak fontosabb intézkedéseiről és eseményeiről valamint a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott polgármesteri döntésekről

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

 

 

Napirend zárt ülés keretében:

 

7 . A Pedagógusnapi kitüntetések adományozásáról

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

8 . Lakatos Ferencné lakásbérleti szerződésének meghosszabbításáról

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

 

 

Mezőtúr, 2021. augusztus 19.

 

 

Herczeg Zsolt
polgármester