Testületi Meghívók » 2021. augusztus 12. testületi

MEGHÍVÓ

Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2021. augusztus 12-én (csütörtökön) 1400 órakor

rendkívüli nyilvános ülést tart,

amelyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Városháza Díszterme

5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. (I. emelet 9.)

 

 

 

Napirend nyilvános ülés keretében:

 

1 . A Mezőtúr külterület 01496/4 hrsz-ú területének kiemelt fontosságú területté nyilvánításáról, valamint a településszerkezeti terv-, szabályozási terv-, és helyi építési szabályzat- részleges módosítás kezdeményezésének elvi támogatásáról

  1. sz melléklet
  2. sz melléklet
  3. sz melléklet

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

2 . Mezőtúr Város Önkormányzata „Közétkeztetés Mezőtúron” tárgyú, nyílt, Uniós közbeszerzési eljárás eredményéről

  1. sz melléklet

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

3 . A Mezőtúr Város Önkormányzata „Keretmegállapodás-útépítés, útfelújítás, kátyúzás” tárgyú, Kbt. 112. §  (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt, nemzeti közbeszerzési eljárás eredményéről

  1. sz melléklet
  2. sz melléklet

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

 

Mezőtúr, 2021. augusztus 6.

 

 

 

Herczeg Zsolt
polgármester