Testületi Meghívók » 2020. Szeptember 30.

MEGHÍVÓ

Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 2020. Szeptember 30-án (szerdán) 1330 órakor

rendes nyilvános és zárt ülést tart,

 amelyre ezúton meghívom.

 Az ülés helye: Városháza Díszterme

5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. (I. emelet 9.)

 

Napirend nyilvános ülés keretében:

1 . Rendkívüli támogatás 2020. évi igénylésének benyújtásáról
Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

2 . A Mezőtúr IV. számú háziorvosi körzet működtetéséről
-1 .sz melléklet
-2 .sz melléklet
-3 .sz melléklet
-4 .sz melléklet
Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

3 . A Baptista Tevékeny Szeretet Misszióval kötendő ellátási szerződésekről
-1 .sz melléklet
-2 .sz melléklet
-3 .sz melléklet
Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

4 . Mezőtúr Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.28.) rendelete módosításáról
-1 .sz melléklet
-2 .sz melléklet
-3 .sz melléklet
Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

5 . Folyószámlahitel igénybevételéről
Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

6 . Az önkormányzat tulajdonában lévő Mezőtúr, belterületi 5954 hrsz-ú, Mezőtúr, Makk József utca 34-36. szám alatti Idősek Napközi Otthona átadásáról
Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

7 . A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához történő csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról
-1 .sz melléklet
-2 .sz melléklet
-3 .sz melléklet
Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

8 . A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtására és az átruházott hatáskörben hozott döntések elfogadására
-1 .sz melléklet
-2 .sz melléklet
Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

9 . Tájékoztató a 2020. augusztus 17. – szeptember 13. közötti időszak fontosabb intézkedéseiről és eseményeiről
-1 .melléklet
-2 .melléklet
Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

10 . Bejelentések

 

Napirend zárt ülés keretében:

11 . A TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00006 azonosító számú „Komplex épületenergetikai fejlesztés Mezőtúron” című projekt keretében megvalósítani tervezett építési beruházás tárgyú, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt, hirdetménnyel induló nemzeti közbeszerzési eljárás előkészítésére és indítására (Az anyag az ülésig kerül megküldésre.)
Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

12 . A helyi kitüntetések adományozására az október 23-ai ünnepi ülésen
Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

Mezőtúr, 2020. szeptember 17.

Herczeg Zsolt
polgármester