Testületi Meghívók » 2019.november 07.

MEGHÍVÓ

Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  2019. november 07-én (csütörtökön) 1330 órakor 

alakuló ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

 Az ülés helye: Városháza, Díszterme 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.

 

Az alakuló ülés programja:

 Tájékoztató a 2019. évi polgármester- és önkormányzati képviselőválasztás eredményéről

Előadó: Dr. Matuskáné Hadobás Julianna, a Helyi Választási Bizottság elnöke

Képviselők eskütétele

Polgármester eskütétele

Polgármesteri köszöntő

 

Az ülés napirendi javaslata nyílt ülés keretében:

1 . Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására

SZMSZ indoklás
SZMSZ hatásvizsgálati lap
SZMSZ végleges

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

2. A titkos szavazás lebonyolításában közreműködő szavazatszámláló bizottság elnökének, tagjainak megválasztására

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

3. Az alpolgármester megválasztására

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

4. Az alpolgármester eskütétele

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

5. A Képviselő-testület bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztására

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

6. A bizottság nem képviselő tagjainak eskütétele

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

7. A polgármester illetményének, költségtérítésének elfogadására

Előadó: dr. Enyedi Mihály jegyző

 

8 . Az alpolgármester illetményének, költségtérítésének elfogadására

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

9 . A települési képviselők, a bizottsági elnökök, a bizottsági tagok, tiszteletdíjáról szóló rendelet megalkotására

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

10. Batta Attila Viktor végkielégítésének megállapítására

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

 

Mezőtúr, 2019. október 31.

 

 

 

 

 

        Herczeg Zsolt

                                                                                           polgármester