Önkormányzat » 2019. március 28

Mezőtúr Város Polgármestere

MEGHÍVÓ

Mezőtúr Város Képviselő-testülete

2019. március 28-án (csütörtökön) 13.30 órakor

soros nyilvános és zárt ülést tart,

amelyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Városháza Díszterme
5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. (I. emelet 9.)

Napirend:

1. A helyi közművelődési alapszolgáltatások ellátásáról
Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

2. A települési támogatásról szóló 21/2017.(XI.17.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

3. Az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló
20/2011.(XI.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

4. A helyi kitüntetések, díjak alapításáról és adományozásáról szóló rendelet módosításáról
Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

5. A Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár éves szakmai beszámolójáról, valamint éves szakmai munkatervéről
Beszámoló2019. évi munkaterv
Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

6. A bölcsődei ellátás feladatára vonatkozó Feladat-ellátási szerződés módosításáról
Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

7. A Micro-Top Távközlési Kivitelező és Tervező Kft. kérelméről
Melléklet
Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

8. A Mezőtúri Horgász Egyesület részére nyújtandó támogatásról
Melléklet
Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

9. Az önkormányzat tulajdonában lévő Mezőtúr, belterületi 4865/5 hrsz-ú, Vízmű utca 19. szám alatti ingatlan értékesítéséről
1 melléklet2 melléklet
Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

10. Mezőtúr Város Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról
Melléklet
Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

11. A TOP-7.1.1-16-H-081-3 kódszámú, „Sportolásra, szabadidős tevékenységek ellátására alkalmas terek kialakítása” című Pályázati Felhívás keretében tervezett pályázat a Mezőtúri Turizmusfejlesztési Kft. által történő benyújtásához való hozzájárulásról
Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

12. A TOP-7.1.1-16-H-081-3 kódszámú, „Sportolásra, szabadidős tevékenységek ellátására alkalmas terek kialakítása” című Pályázati Felhívás keretében tervezett pályázat a Mezőtúri Atlétikai Football Club Spartacus Sportegyesület által történő benyújtásához való hozzájárulásról
Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

13. A TOP-7.1.1-16-H-081-1.2 kódszámú „Kulturális és közösségi épületek minőségi javítása a helyi közösségek épület minőségi javítása a helyi közösségek együttműködésének érdekében” című pályázat benyújtásához történő hozzájárulásról
Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

14. A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
1 melléklet2 melléklet
Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

15. Tájékoztató a 2019. február 18. – 2019. március 17. közötti időszak fontosabb intézkedéseiről és eseményeiről
BKTT
Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

16. Bejelentések

A képviselő-testület zárt ülést tart:

17. Az East Fest Event Kft. kérelméről
Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

18.Nagy Erzsébet lakásbérleti szerződésének meghosszabbításáról
Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

19. Török Teréz lakásbérleti szerződésének meghosszabbításáról
Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

Mezőtúr, 2019. március 22.          

Herczeg Zsolt
polgármester