Mezőtúri elismerések

Augusztus 16-án tartotta megyei ünnepi ülését a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Közgyűlése. Az augusztus 20-ai állami ünnephez kapcsolódó rendezvényen adják át hagyományosan a megyei önkormányzat kitüntető díjait és címeit. Idén harmincnyolcan kaptak megyei díjat, további nyolcan kitüntető címet. Idén is több mezőtúri díjazottal büszkélkedhet városunk.

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉÉRT DÍJ-ban részesült a Mezőtúri Szivárvány Népzenei Egyesület. A díjat Bíróné Sáfár Anikó az egyesület elnöke és Csider István az egyesület titkára vette át.
A megye kulturális életében jelentős alkotó, szervező tevékenységet végző, hosszú ideje kimagasló színvonalú eredményeket elérő, a közművelődés korszerű formáinak és módszereinek kidolgozásában és megtartásában, hagyományőrzésben résztvevő személyek és közösségek elismerésére alapított JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI DÍJAT. Az elismerésben többek között a Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft.  részesült. A díjat  Bordács László ügyvezető vette át.
A Közgyűlés JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MŰVÉSZETI DÍJ-at  adományozott  Gonda Istvánnak, a Népművészet Mestere cím birtokosának, mezőtúri keramikusnak, népi iparművésznek
A Közgyűlés a megye oktató-nevelő munkájában, a szakképzésben, a tehetséggondozás és felzárkóztatás területén kimagasló pedagógiai és szakmai felkészültségük alapján újszerű és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában és alkalmazásában számottevő sikereket elérő, helytállásuk alapján példamutató tevékenységet folytató személyek és közösségek elismerésére alapította a JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI DÍJ-at.  Az elismerést Seres Attiláné, a mezőtúri Kossuth Lajos Általános Iskola nyugalmazott ének-zene – történelem tanár, kórusvezető kapta meg.
A Megyei Közgyűlés a megye turisztikai vonzerejét növelő kiemelkedő tevékenység elismerésére „Jász-Nagykun-Szolnok Megye Turisztikai Értéke” címet adományozott a Mezőtúri ArTúr Fesztivál részére.

Forrás: http://www.jnszm.hu