Az Év Médiatámogatója díj

Az Év Médiatámogatója címet adományozott a Magyar Vörös-kereszt Országos vezetősége a Mezőtúri Városi Televíziónak. Az elismerést a Túri Vásáron adták át a médiumnak.

Augusztus 12-én a Túri Vásár szín­padán Gulácsiné Molnár Etelka a Jász-Nagykun Szolnok Megyei Vöröskereszt véradó koordinátora és Körmöndi Andrea a Vörös-kereszt területi munkatársa adta át a Mezőtúri Városi Televízió által elnyert „Év Médiatámogatója” díjat. Az elismerést Pete Lajos főszerkesztő és Bordács László ügyvezető vette át.

Az eseményen elhangzott, hogy a Mezőtúri Városi Televízió megala­kulásától kezdve, 2013. óta rend­szeresen tájékoztatja – nem csak Mezőtúr, hanem a környező három település, Mezőhék, Mesterszállás és Kétpó – lakossá­gát a Vöröskereszt programjairól.

Évente 15 alkalommal térítésmen­tesen hirdetik a véradó események időpontját, helyszínét a Képújságban.

Évi 6-7 alkalommal készítenek riportot a véradásokról, mely a Híradóban nézhető meg. Az elké­szített összeállítások elősegítik a véradás népszerűsítését, a véradó­kat pozitív példaként állítva a nézők elé.

A televízió minden évben teljes egészében rögzíti és vetíti a Véradók napi ünnepségét, hozzá­járulva a többszörös véradók elis­merésének növeléséhez.

A médium jelen van az iskolák­ban szervezett elsősegély bemuta­tókon, valamint tudósítottak a hát­rányos helyzetű gyermekek szá­mára szervezett nyári táborról is.

Rendszeresen beszámolnak továbbá a Vöröskeresztes rendez­vényekről, eseményekről, pl. 2017. júniusában a Mezőtúron megren­dezett megyei katasztrófavédelmi felkészítő tréningről, mely az Országos Igazgatóság munkatársai közreműködésével valósult meg.

A Mezőtúri Városi Televízió szá­mos közérdekű információval elkötelezetten segíti a Vöröskereszt véradó szervezői munkáját, és a szervezet tevékenységének ismert­té tételét.

Az elnyert díjhoz ezúton is gra­tulálunk és további sikeres munkát kívánunk!