Mezőtúr új ékessége- átadták a híres Badár-váza háromszoros mását

Mezőtúr új ékessége- átadták a híres Badár-váza háromszoros mását

 

Dr. Draskovits Dénes volt polgármester, művészetpártoló 2020-ban kereste meg Mezőtúr Város Önkormányzatát, egy új köztéri műalkotás ötletével kapcsolatban. Herczeg Zsolt polgármester úr örömmel fogadta a kezdeményezést és a kezdetektől fogva támogatta az elképzelést. 2020 decemberében a megállapodás megszületett és elkezdődhetett az alkotási folyamat, amihez Dr. Draskovits Dénes 4 millió forinttal, Mezőtúr Város Önkormányzata pedig több mint 2 millió forinttal járult hozzá.

Takács Győző képzőművész, keramikus örömmel vállalta a felkérést, és alkotótársaival éjt nappallá téve dolgoztak, hogy méltóképpen állíthassanak emléket Badár Balázs világhírű munkásságának.

Mezőtúr legújabb köztéri szobra, Badár Balázs születésének 165. évfordulója alkalmából hirdeti szellemi és kulturális örökségét, amit ránk hagyott, hirdeti a mezőtúri múltbéli és jelenkori fazekasságát, hirdeti, hogy nem feledjük elődeink örökségét, és emellett a mai mezőtúriaknak is fontos minden, ami művészet, ami szép, ami az emberi képzelet és zsenialitás által létrehozott egyedi forma.

A 2021. november 12-i átadást megtisztelte jelenlétével Hubai Imre is, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke, aki méltatta a mezőtúri hagyománytiszteletet, továbbá beszédet mondott Boldog István országgyűlési képviselő és Herczeg Zsolt polgármester is, aki háláját fejezte ki dr. Draskovits Dénesnek ötletéért, közreműködéséért. Takács Győző képzőművész meghatódva állt az általa tervezett szobor előtt, mely pontos háromszoros mása Badár Balázs koronás vázájának, amit szecessziós stílus szerint növényi motívumokkal díszített. Az átadást a Túri Zsiványok Citerazenekar decsi verbunkja és banyacsúfolója színesítette. Az emlékművet a történelmi egyházak nevében megáldotta és megszentelte Mihalina László lelkészelnök és Ondavay Tibor pápai prelátus. A szobrot körbevevő nemzetiszín szalag átvágásával a támogatók és alkotók ünnepélyesen átadták a helyi lakosság és a városba érkező vendégek részére Mezőtúr legújabb köztéri műalkotását, a Takács Győző által elkészített Badár-vázát, mely új színt és varázslatot adott a város egyik legforgalmasabb útvonalának.

Kakuk Móni