MEGHÍVÓ Testületi 2021. december 16.

MEGHÍVÓ

Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2021. december 16-án (csütörtökön) 1430 órakor

 rendkívüli zárt és nyilvános ülést tart,

amelyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Városháza Díszterme

5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. (I. emelet 9.)

Napirend zárt ülés keretében:

  1. A NEVO SPA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött feladat-ellátási szerződés felülvizsgálata (az anyag az ülésig kerül megküldésre)

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

  1. A Mezőtúri Városfejlesztési Kft. ügyvezetői feladatainak ellátásáról (az anyag az ülésig kerül megküldésre)

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

Napirend nyilvános ülés keretében:

  1. A Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 66/2020.(V.28.) sz. határozat módosításáról (az anyag az ülésig kerül megküldésre)

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

4. Megbízási szerződés kötése a „Dr. Tálas és Társa” Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal a mezőtúri VIII. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására vonatkozóan

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

  1. A közterület használatáról szóló 13/2015.(V.06.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

  1. Mezőtúr Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

  1. Az önkormányzat tulajdonában levő 2136 hrsz-ú, sporttelep megnevezésű ingatlan hasznosításáról

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

  1. A Mezőtúr, 13234, 13712, 13716, 13717, 13718, 13719 hrsz-ú területek kiemelt fontosságú területté nyilvánításáról, valamint a településszerkezeti terv-, szabályozási terv-, és helyi építési szabályzat- részleges módosítás kezdeményezésének elvi támogatásáról

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

9. Személyes közreműködői szerződés Havasi-Med Bt

10. Települési rendelet módosítás

Mezőtúr, 2021. december 10.

 Herczeg Zsolt

polgármester