Lakossági felhívás

Lakossági felhívás

A tavasz közeledtével ismét felhívom a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről szóló 8/2016. (IV.28.) sz. Önkormányzati rendelet 9 § -a szerint:

„ A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki az ingatlan tulajdonosaként, használójaként, haszonélvezőjeként, bármely más jogcímen használóként nem gondoskodik:

a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöld sáv is van, az úttestig terjedő teljes terület);

a járdaszakasz mellett nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület tisztán tartásáról, a csapadékvíz lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról;

b) a telekingatlana tisztán tartásáról és gyomtól való mentesítéséről; a szomszédos lakóingatlanra ránövő ágak nyeséséről,

c) a telekingatlanról, a közterületre ültetett növények a járdára és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő nyeséséről.”

 

Kérem, a rendeletben foglaltak szíves betartását.

 

 

dr. Enyedi Mihály
jegyző