Koronavírus

 !!! >> A Kormány 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelete a kijárási korlátozásról <<!!!

https://www.facebook.com/herczegzsolt.mezotur/photos/a.560096587452019/2635970419864615/?type=3&theater

Háziorvosi elérhetőségek:

Az oldalon folymatosan frissítve annak a különféle felhívások, közlemények. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tisztelt Mezőtúri Polgárok!

Tájékoztatom Önöket, hogy a vonatkozó jogszabályok alapján, a veszélyhelyzet idején a települési Önkormányzat Képviselő-testületének feladat -, és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Mindezek alapján sem a képviselő-testület, sem a bizottságok ülésének összehívására nincs lehetőség, vagyis a képviselő-testületnek veszélyhelyzetben nincs döntési jogköre. A veszélyhelyzet kihirdetése óta meghozott döntéseimről a képviselő-testületet tájékoztattam. A jövőben tekintettel a jelenlegi helyzet várható elhúzódására a döntési mechanizmus a következő lesz:

A képviselő-testület tagjai elektronikusan meg fogják kapni az előterjesztéseket, az erre elektronikusan megküldött válaszukban megfogalmazhatják véleményüket. A képviselők véleményének, javaslatának beérkezését követően hozom meg az adott előterjesztés vonatkozásában a döntésemet.

Ezúton is köszönöm az áldozatos munkáját azoknak a polgároknak, akik részt vesznek a vírus elleni védekezésben.

Külön köszönöm a város lakosságának fegyelmezett magatartását, ugyanakkor továbbra is kérek mindenkit, hogy kizárólag a legszükségesebb esetben hagyják el otthonaikat!

Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra!

 

Herczeg Zsolt

polgármester

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TÁJÉKOZTATÁS

Magyarország Kormánya a 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletével Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében. A veszélyhelyzettel kapcsolatban rendkívüli intézkedésekről külön kormányrendeletek rendelkeznek.
A 41/2020. (III.11.) Korm. rendelet 4.§ d) pontja alapján a rendelet hatálybalépésétől zárt helyen 100 főnél több személy, nem zárt helyen pedig 500 főnél több személy részvételével rendezvény tartása tilos, azzal, hogy e korlátozás érvényesítése a rendező, valamint a helyiség üzemeltetőjének a felelőssége.
A maximális létszám a rendezvény lebonyolításában közreműködő dolgozók, személyzet létszámával együtt értendő.

Felhívom figyelmüket, hogy a kormányrendelet rendelkezéseit maradéktalanul tartsák be a lakosság egészsége védelmében!

 

Enyedi Mihály
jegyző

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

„Összefogás a koronavírus elleni védekezésben!”

 >> KATT <<„Összefogás a koronavírus elleni védekezésben!”>>KATT<<

Tisztelt Mezőtúriak!

 

Az elmúlt időszakban több jelzést is kaptam arra vonatkozóan, hogy pénzbeli felajánlással szeretnék segíteni a járvány elleni küzdelemben az egészségügyi ellátásban elsődlegesen részt vevő közreműködőket (Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet, mentők), a háziorvosi ellátórendszerben részt vevőket, továbbá az önkormányzati intézményeket, társaságokat megnövekedett feladataik végrehajtásában, a védekezés miatt felmerülő többletköltségeik viselésében.

 

Mindazok, akik a társadalmi szolidaritás jegyében ilyen felajánlással kívánnak élni, azt a Polgári Törvényben szabályozott közérdekű célra tett kötelezettségvállalás formájában tehetik meg, az alábbi módon:

  • a fenti céllal összefüggésben magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok írásban kötelezettséget vállalhatnak arra, hogy vagyoni szolgáltatást teljesítenek (Mezőtúr Város Önkormányzatának címezve levél vagy e-mail: pmh@mezotur.hu útján, a borítékon vagy az e-mail tárgyában a „közérdekű felajánlás” címszavak feltüntetésével),
  • a felajánlásnak a mellékelt adatlap megfelelő kitöltésével tartalmaznia kell a közérdekű célt (hozzájárulás a koronavírus járvánnyal kapcsolatos védekezés költségeihez), a felajánlott vagyoni szolgáltatás tartamát (összegét), valamint a szolgáltatás feltételeit (mely szervezet részére ajánlja fel), továbbá a felajánló nevét/megnevezését, lakcímét/székhelyét, adószámát, telefonszámát vagy e-mail címét, valamint azt, hogy hozzájárul-e nevének nyilvánosságra hozatalához. Adatlap kérhető a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal főportáján (5400, Mezőtúr, Kossuth L. tér 1., vagy letölthető a mezotur.hu városi honlapról
  • a közérdekű kötelezettségvállalás a kötelezettségvállaló és Mezőtúr Város Önkormányzata között megállapodás megkötésével jön létre, amely megállapodás aláírására a felajánlás átutalását követően kerül sor. A bankszámlaszám, ahova az utalás teljesíthető: Mezőtúr Város Önkormányzatának az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11745097-15408796-10680005 sz. számlája,
  • a közérdekű célra felajánlott pénzeszközöket Mezőtúr Város Önkormányzata elkülönítetten kezeli és az adományozó által teljesített befizetésről az adományozás teljesítésekor hatályos adójogszabályok szerint (amennyiben a hatályos jogszabályok igazolás kiadását írják elő), igazolást ad ki a tárgyévet követő év január 31. napjáig,
  • a bankszámlára befizetett pénzeszközök és egyéb felajánlások tekintetében az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy azokat maradéktalanul a kötelezettségvállalóval kötött megállapodásban megjelölt célra fordítja és erről a közérdekű kötelezettségvállalót tájékoztatja.

 

A fenti eljárásrend kizárólag az egészségügyi ellátásban elsődlegesen részt vevő közreműködők (Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet, mentők), a háziorvosi ellátórendszerben részt vevők, az önkormányzat által fenntartott intézmények, illetve önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok javára tett kötelezettségvállalásokra vonatkozik!

 

Kérjük, hogy egyéb szervezetekkel kapcsolatos támogatási szándékukat közvetlenül azok vezetői felé szíveskedjenek jelezni.

 

 

 

Tisztelettel és köszönettel:

Herczeg Zsolt

polgármester

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

TISZTELT MEZŐTÚRI LAKOSOK!

 

Mezőtúr Város Önkormányzatának és a BKTT Szociális Szolgáltató Központnak a kialakult veszélyhelyzetben a legfontosabb feladata, hogy megóvjuk a városban élő időseket az esetleges fertőzéstől.

Kérünk, minden 65 év feletti idős embert MARADJANAK OTTHON!

Akinek nincs olyan családtagja, aki segítséget tudna nyújtani a bevásárlásban, gyógyszeríratásban, gyógyszer kiváltásban az hívja az alább megadott telefonszámok valamelyikét, annak érdekében, hogy munkatársunk segíteni tudjon.

Felhívjuk az idősek figyelmét, hogy kizárólag csak a BKTT Szociális Szolgáltató Központ Munkatársát engedjék be! Kollegáink mindent megtesznek annak érdekében, hogy a hozzánk forduló idősek ellátása biztosítva legyen. Ennek érdekében, kérünk mindenkit nagy türelemmel, fegyelmezetten viselje a következő időszakot.

Tel.: 06-56/352-742  BKTT SZSZK Áchim u. Idősek nappali ellátása ( Klub)

         06-56/352-927  BKTT SZSZK XVII. u. Idősek nappali ellátása (Klub)

         06-56/351-361  BKTT SZSZK Puskin úti Idősek Nappali ellátása (Klub)

        06-20/208-8070 BKTT SZSZK Család-és Gyermekjóléti Szolgálat

        06-20/592-9109 BKTT SZSZK (munkaidőn túl is hívható)

A kialakult veszélyhelyzet elhárítása mindannyiunk feladata, fontos, hogy figyeljünk 65 évesnél idősebb hozzátartozóinkra!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Segítségre szoruló idős bejelentése

koronavírus járványra tekintettel jelenleg a legfontosabb az időskorúak védelme, támogatása.
Mivel az állampolgárok egészségének védelme érdekében a személyes ügyintézést minimalizálni szükséges, a 70 év feletti veszélyeztetett korosztályból ténylegesen segítségre szorulók gyors, és biztonságos felmérése érdekében olyan elektronikus űrlapot tettünk közzé, amelyen az érintetteken kívül akár családtagok, ismerősök, akár szomszédok is jelezhetik az önkormányzat felé azt, ha egy idős embernek segítségre van szüksége.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx