Képviselő-testületi tájékozató

Képviselő-testületi tájékozató

Szűcs Dániel alpolgármester 2022. május 9-én sajtótájékoztatót tartott a legutóbbi képviselő-testületi ülések legfontosabb döntéseiről.

Herczeg Zsolt utolsó hivatali napja Mezőtúr városának polgármestereként épp a majális napjára esett. Május 2- tõl kezdve országgyûlési képviselõként tesz a térség lakosaiért, a polgármesteri feladatokat Szűcs Dániel alpolgármester látja el az idõközi polgármester választásig, amire július 17-én kerül sor. Mivel ebben az idõszakban sokan a nyári szabadságukat töltik, fontos, hogy akinek lehetõsége van és ezen a vasárnapon Mezőtúron tartózkodik, nyilvánítsa ki a véleményét a szavazófülkében. A polgármester-jelöltek bemutatkozásának megjelentetésére a Mezõtúr és Vidéke lehetõséget biztosít, így a helyi idõközi választás napjáig az újságban is tájékozódhatnak majd a kedves Olvasók.

2022. április 27-én a testület 26 napirendi pontot tárgyalt meg. A Mezõtúri Rendõrkapitányság 2021. évre vonatkozó beszámolója került elsõként meghallgatásra. Minden statisztikai adat javulást mutat, a mezõtúri rendõrök a lakossági kérésnek megfelelõen sokat vannak közterületen. Ez nem csak a bûnözést szorítja vissza, hanem a lakosság biztonságérzetét is növeli. Problémaként továbbra is megjelenik a gyorshajtás és a drogfogyasztás. Mindkét eset általános jelenség a településeken, Mezõtúron nem kirívó az összehasonlítások szerint. A rendõrség számára kiemelt feladat, hogy a szabálytalan, veszélyes és másokat veszélybe sodró tevékenységek elõfordulása minimalizálódjon. Szűcs Dániel kiemelte, hálás a Mezőtúri Rendõr-kapitányság minden munkatársának, fáradtságot nem ismerõ helytállásáért.

A képviselõ-testület egyhangúlag elfogadta Mezõtúr Város Önkormányzatának 2021. évi beszámolóját. Szűcs Dániel kiemelte, hogy a legmagasabb ügyiratszám a Hatósági Osztály esetében állt fenn. Mindenkinek megköszönte az egész éves munkáját.

A II. számú gyermekorvosi körzet helyzetérõl részletesebben beszámoltunk elõzõ lapszámunkban. Jelenleg tartós helyettesítéssel folyik a rendelés. Szűcs Dániel az aktuális tájékoztatáshoz hozzáfûzte, nagyon köszöni újfent az Önkormányzat nevében az I. számú gyermekorvosi körzet állandó doktornõjének, Dr. Mile Ágotának és munkatársainak támogatását, segítségét a nehéz helyzetben, hiszen mindig számíthattak rájuk.

Újabb TOP PLUSZ pályázatok benyújtásáról tárgyalt a képviselõ-testület, többek között a helyi közétkeztetés megújítását tûzték ki célul. Arról, hogy a (volt fõiskola épületében) meglévõ konyha felújításával, vagy új épület építésével valósuljon meg a tervezett beruházás még folynak az egyeztetések a szakemberek között.

 Az újvároson található önkormányzati ingatlanok felújítása is megtörténhet, valamint a Család-segítõ – és gyermekjóléti szolgálat új épületének létrehozására is pályázatot nyújt be az önkormányzat. A belterületi utak felújítása folyamatos, pályázati lehetõségnek köszönhetően pedig újabb utcák felújítása (Laktanya utca, Kürt utca és további 22 földes utca útalappal történő ellátása) valósulhat meg. Emellett a közlekedés javítása érdekében több gyalogos-átkelőhelyen napelemes új, figyelemfelkeltő jelzést terveznek telepíteni, valamint újabb gyalogos-átkelőhelyek létesítéséről is szó esett, ezzel hozzájárulva a balesetek számának csökkentéséhez.

A Mezőtúri Ipari Park 2021. évi beszámolója is elfogadásra került.

Benedek István nevét viseli majd az új kis park Mezőtúron, a Munkácsy Mihály utca 1. szám alatt, amit egy mezőtúri civil szervezet örökbefogadott. Tervek szerint a helyszínen új tábla kihelyezésével is hirdetni fogják a park új nevét.

A Városháza üzlethelyiségének pályázati felhívásáról is döntöttek, amit előző lapszámunkban átböngészhették szemfüles olvasóink.

Az útalapok építése zajlik 6 utcában. További 29 utcában a napokban kezdődik el az építkezés (Kert utca, Pacsirta utca, Daru utca, XXII. utca, XXIII-XXIV. utca, Sugárköz, XI.utca).A következõ szakasz további 19 utcát érint.

A 2022. május 2-i képviselő-testületi ülésen a településszerkezetet érintõ sürgõs napirendi pontok kerültek megvitatásra, hiszen (ahogyan korábbi lapszámunkban tájékoztattuk Önöket)a város határában naperõműparkok építését valósítanák meg a jövőben, ám ennek érdekében a helyi építési szabályzat és rendelet módosítására volt szükség.

Kakuk Móni

Fotó: Jenei József