Így találkozott Mezőtúr és Róma

Olyan történt, ami Mezőtúr történetében ritkaságszámba megy. Kezet foghattam Ferenc pápával Rómában tanuló mezőtúri származású papként.

Visszatekintve városunk belátható történelmére a legutolsó katolikus pap szülötte a városnak 1862-ben volt, a híres egyházi publicista Babik József, aki később országunk északi részén teljesített szolgálatot. Hogy ő járt-e egyáltalán Rómában vagy volt-e lehetősége XIII. Leóval vagy X. Piusz pápával találkozni, annak nem jártam utána, de ismerve az akkori pápai szolgálatot nem valószínűsíthető egy ilyen találkozás. A találkozás 2024. április 25-én történt a magyar nemzeti zarándoklat keretében, mely a budapesti pápalátogatást volt hivatott viszonozni. “Isten áldd meg a magyart!” – mondta Ferenc pápa rövid beszédének részeként annak az 1500 magyarnak, akik részt vettek az audiencián. Beszédében kifejtette, hogy a béke és megbocsátás az otthonainkban kezdődik és onnan sugárzik ki munkánkra és közösségi életünkre. Kiemelte még a múlt, az idősek iránti figyelmet és tiszteletet, mint a bölcsesség forrását. Ezt követően köszöntötte a püspököket, szeminaristákat, majd a Rómában tanuló magyar papokat köztük engem, aki telekis öregdiákként most a Pápai Gergely Egyetemen doktorálok biblikus teológiából. Egyeseknek megáldotta a rózsafüzérét, másoktól ajándékokat kapott, mindezt mosolyogva, figyelve minden gesztusra. Én egy kisebb munkámat ajánlottam neki, melyben tanúságtételek találhatóak a Szentlélek megtapasztalásával kapcsolatban. Szeretettel elfogadta, elismerően rátekintett, majd kezet fogtunk. A találkozás Egyházunk látható vezetőjével emlékeztetett a láthatatlan Vezető vágyára: ő egyházat alapított, apostolokat és tanítványokat gyűjtött, hagyományokat hagyott hátra, amelyek egyesítik a benne hívőket. A pápa minden korban Péter apostol karizmáját hivatott megtestesíteni, ami azt jelenti, hogy ő az egység embere. Ennek az egységnek részeként, napirendjében mi magyarok most ott szerepeltünk, sőt egy mezőtúri is. Így találkozott Mezőtúr és a Róma, a múlt és a jelen, hogy áldást kapjunk egy békével teli jövő felé.

Kovács Zoltán, római katolikus lelkipásztor

Mezőtúr és Vidéke 2024/11.