Hirdetmény – Pályázati kiírás önkormányzati ingatlanok bérlésére

H I R D E T M É N Y

Mezőtúr Város Önkormányzata pályázatot ír ki az alábbi ingatlanok bérletére 2024. június 15-étől 5 évre:

  1. 1. Mezőtúr, Erkel Ferenc út 34. 1/6.
  2. 2. Mezőtúr, Erkel Ferenc út 34. 2/12.
  3. 3. Mezőtúr, Szabadság tér 6-8. I. lépcsőház 4/13. ajtó
  4. 4. Mezőtúr, Szabadság tér 11-12. 3/8. ajtó
  5. 5. Mezőtúr, Szabadság tér 11-12. 4/9. ajtó

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. április 26. (péntek) 12 óra

A pályázat benyújtásának helye:   Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztály

                                                      Mezőtúr, Kossuth tér 1. mfszt. 2/A.

A pályázatról bővebb felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal (Mezőtúr, Kossuth tér 1.) 1. emelet 4. számú irodájában, vagy az 56/551-921-es telefonszámon Békefi-Mucsi Lídia ügyintézőtől kérhetnek.

A hirdetmény teljes szövege a www.mezotur.hu honlapon megtekinthető.

Mezőtúr, 2024. március 28.

Szűcs Dániel

polgármester