Folyamatosak a belvízvédelmi intézkedések

Folyamatosak a belvízvédelmi intézkedések

Az elmúlt időszakban több alkalommal viszonylag nagy mennyiségű csapadék hullott le rövid idő alatt országszerte, ami sajnos városunkban is jelentős problémákat okozott. A belvízelvezető rendszer nem az ilyen intenzitású esőzésekhez van méretezve. Az ilyen alkalmakkor mutatkozik meg igazán az, hogy milyen hibák vannak, a csatornarendszerünk milyen műszaki állapotban van.

A hiányosságok feltárásai már az első esőzéskor elkezdődtek és azóta is tartanak. Önkormányzatunk hetekkel ezelőtt megkezdte a zárt csatornarendszer tisztítását és a munkálatok folyamatosan zajlanak. Többek között elkezdtük feltárni a meghibásodott szakaszokat és folyamatos a vízelvezető rendszer tisztítása, karbantartása. Ezek a munkálatok várhatóan több hétig fognak tartani.

Bízom benne, hogy a munkálatoknak köszönhetően jelentős javulás érhető el a csapadékvíz megfelelő elvezetésének tekintetében. Ugyanakkor sajnos a jövőben is lehet olyan intenzitású esőzésekre számítani, hogy a kifogástalan állapotra hozott belvízelvezető rendszer sem lesz képes a csapadékot elvezetni.

A problémák megoldása, jövőbeni megelőzése érdekében egyeztetéseket folytatunk a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság, a Közép-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság Mezőtúri Szakaszmérnöksége, a Mezőtúri Katasztrófavédelmi Kirendeltség, a Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Kormányhivatal Mezőtúri Járási Hivatala, a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. és az önkormányzat illetékes munkatársaival, tekintettel arra, hogy a vízelvezetésben ezek a szereplők mindannyian feladattal rendelkeznek. Biztonságunk érdekében nagyon fontos, hogy együttműködésünk hatékony legyen.

Önkormányzatunk várja azon ingatlantulajdonosok jelentkezését, akiknek a belvíz kárt okozott az ingatlanában. Akik már jelezték felénk a kárt, azoknál kollégáim helyszíni szemlét tartottak, felmérték a keletkezett károkat és próbálunk állami segítséget kérni, amivel kapcsolatban, információ birtokában természetesen tájékoztatni fogjuk a lakosságot.

Továbbá javasoljuk, hogy mielőbb kezdje meg mindenki biztosítójánál a kárrendezést.

Ezúton is köszönöm azok áldozatos munkáját, akik részt vesznek a belvíz elleni védekezésben.

Herczeg Zsolt