Felhívás – “Botyánszky János” díj 

Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által alkotott és többször módosított, a helyi kitüntetések, díjak alapításáról és adományozásáról szóló 15/2018.(IX.27.) számú rendelet alapján a “Botyánszky János” díj minden évben az Emberség Napja alkalmából kerül átadásra. A díjat azok a személyek kaphatják, akik mezőtúri embertársukért, vagy embertársaikért való önzetlen emberségről, segítőkészségről tesznek tanúbizonyságot és ezzel kiemelkedő példát mutatnak.

A “Botyánszky János” díj adományozására természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet javaslatot tehet 2023. május 15-ig, melyet Mezőtúr Város Képviselő-testületének Művelődési, Oktatási és Sport Bizottságához kell írásban (5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. címre) eljuttatni. A javaslatnak tartalmaznia kell a díjazásra javasolt személy nevét, rövid életrajzát, valamint a javaslat részletes indokolását legalább 1 legfeljebb 2 gépelt oldal terjedelemben.

A beérkezett javaslatok alapján a díj odaítéléséről a képviselő-testület dönt.

A kitüntetések adományozásával kapcsolatos tudnivalókat a hivatkozott önkormányzati rendelet tartalmazza, amely az önkormányzati hivatalban Burjánné Erős Anita ügyintézőnél (Tel.: 56/551-902, email: pmh@mezotur.hu) vagy a könyvtárban megtekinthető.

Mezőtúr, 2023.04.28.


Szűcs Dániel 
polgármester