A Te kincsed a Mi kincsünk

Erasmus+ Nívódíjat nyert el a projekt, amiben a Túri Fazekas Múzeum is részt vett

Az Erasmus+ program egyik fő célkitűzése az oktatás területén az Európai Oktatási Térség megvalósítása 2025-re. A hozzáférhetőség növelésével és rugalmasabb mobilitási formákkal az eddiginél is szélesebb és sokszínűbb csoportok számára lesz nyitott a program, amely továbbra is támogatja az innovatív módszerek kialakítását, és kiemelten népszerűsíti mind a zöld, mind a digitális megoldásokat. A pályázókat és résztvevőket új projekt lehetőségek várják ebben a programszakaszban.

„Your Treasure – Our Treasure” vagyis a „Te kincsed – A mi kincsünk” című projekttel pályázott 2019-ben közösen a Túri Fazekas Múzeum, a Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár, és a Kunszentmártoni Helytörténeti Múzeum. A pályázat tartalmi elemeinek, tematikájának kidolgozásában Dr. Pusztai Gabriella muzeológus, Czakó-Habi Csilla segédmuzeológus, Pusztai Zsolt muzeológus és Eiler Zita muzeológus vett részt.

A pályázat sikerének köszönhetően megnyíltak a nemzetközi átjárók a máltai, magyar, portugál, görög, spanyol múzeumok és művelődési intézmények között. Mezőtúrról a Túri Fazekas Múzeum két munkatársa, Pusztai Zsolt muzeológus és Asztalos Csaba vettek részt a programban. A projektben a Mezőtúri Közművelődési és Sport KN Kft. és a Túri Fazekas Múzeum  szerepelt.

A projekt vázát a jelenleg zajló társadalmi változások biztosítják. Egész Európában általános jelenség a népesség elöregedésének folyamata, az életkor növekedése, a megszületett gyermekek számának csökkenése. Megfigyelhető, hogy Dél-Európában és Kelet-Európában magas azon fiatalok száma, akik elvándorolnak és Nyugat-Európába telepednek. Ez Magyarország esetében is így van. Emellett pedig a vidéki kisvárosokból, falvakból is sokan költöznek a nagyvárosokba, vármegye székhelyekre. Magyarország lassan reagál erre a folyamatra, így ahogy fogalmaznak a projekt leírásában, a kulturális intézmények esetében sürgetővé vált a kérdés reflektálása és kezelése. Célok között szerepel, hogy a projektben résztvevő múzeumok, művelődési házak munkatársai elsajátítsák annak a jó gyakorlatát, miként lehet az idősebb generációban tudatosítani és felfedezni saját értékeiket, „kincsüket”, és hogyan lehet segíteni nekik abban, hogy a náluk lévő tudást hatékonyan továbbadják, megosszák. Fontos ennek esetében, hogy a munkatársak megtalálják a közös hangot a szép korúakkal, és képesek legyenek a motiváció megadására, egy közös tanulás útjára invitálva őket. Az projektben résztvevő országok mindegyikében léteztek már erre módszerek, így ezeknek a cseréjével, megbeszélésével minden szervezett gazdagodott. Az idősekkel végzett munka során a tárgyat egy eszköznek, egy közös nyelvnek tekintik, amely felébreszti az elfeledett, elrejtett értékeket, emlékeket, tudást. A projekttel fel kívánták hívni az idősek figyelmét arra, hogy az általuk hordozott tapasztalatok és ismeretek nagy kulturális értékkel bírnak, és fontos ezeket azonosítani, rendszerbe foglalni, bemutatni, ismertetni, akár kiállítások formájában a közösség és a jövő generációi számára. Mint ahogy a projekt leírásában a résztvevők kihangsúlyozzák, a kiállítások közös megvalósításának óriási közösségépítő ereje van, hiszen a folyamat során „a Te kincsed a mi kincsünkké válik”.

A Tempus Közalapítvány Kuratóriuma 2023-ban ezt a kiemelkedő színvonalon előkészített és megvalósított projektet Erasmus+ Nívódíjjal ismerte el. A díj személyes átadására június 1-én kerül sor az Erasmus+ konferencia alkalmával.

A projektről további részletes információkat tudhatnak meg a www.yourtreasureourtreasure.eu honlapon.

Kakuk Móni

Fotó: https://yourtreasureourtreasure.eu