Felhívás – Botyánszky díj

Mezőtúr Város Önkormányzata

5400 Mezőtúr, Kossuth  Lajos tér 1.

( (56) 551-900, 7 (56) 350-971

E-mail: pmh@mezotur.hu

 

Felhívás

 

Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által alkotott és többször módosított, a helyi kitüntetések, díjak alapításáról és adományozásáról szóló 15/2018.(IX.27.) számú rendelet alapján a “Botyánszky János” díj minden évben a június 16-ai Emberség Napja alkalmából kerül átadásra. A díjat azok a személyek kaphatják, akik mezőtúri embertársukért, vagy embertársaikért való önzetlen emberségről, segítőkészségről tesznek tanúbizonyságot és ezzel kiemelkedő példát mutatnak.

A “Botyánszky János” díj adományozására természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet javaslatot tehet 2021. június 7-ig, melyet Mezőtúr Város Képviselő-testületének Művelődési, Oktatási és Sport Bizottságához kell írásban (5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. címre) eljuttatni. A javaslatnak tartalmaznia kell a díjazásra javasolt személy nevét, rövid életrajzát, valamint a javaslat részletes indokolását legalább 1 legfeljebb 2 gépelt oldal terjedelemben.

A beérkezett javaslatok alapján a díj odaítéléséről a képviselő-testület dönt.

A kitüntetések adományozásával kapcsolatos tudnivalókat a hivatkozott önkormányzati rendelet tartalmazza, amely az önkormányzati hivatalban Tóth Ádám ügyintézőnél (Tel.: 56/551-913, email: toth.adam@mezotur.hu) vagy a könyvtárban megtekinthető.

 

 

Mezőtúr, 2021. május 10.

 

 

 

Herczeg Zsolt

polgármester