Polgármester úr röviden értékelte az 2020-as évet és ismertette a következő év legfontosabb célkitűzéseit

Polgármester úr röviden értékelte az 2020-as évet és ismertette a következő év legfontosabb célkitűzéseit

A 2020-as év meglehetősen nehéz volt Mezőtúr Város Önkormányzata számára is. Herczeg Zsolt polgármester elmondta, mint minden évben, most is az volt a cél, hogy az önkormányzati feladatellátási rendszer működési ill. gazdasági feltételei biztosítva legyenek és így lesz ez 2021-ben is. Ennél fontosabb nincs, ha ez biztosított, utána lehet beszélni a fejlesztési területről:

  • A saját, önerős fejlesztésekről minden bizonnyal le kell mondanunk, melyeket valószínűleg már a költségvetésbe sem tervezünk be. Csak olyan dolgokra fókuszálunk, mint hibaelhárítás, balesetveszély elhárítás, más egyéb önerőből finanszírozott fejlesztés elmarad. Viszont ami fontos, hogy több pályázati lehetősége lesz az Önkormányzatoknak, ilyen pl. a Versenyképes Magyarország Operatív Program. Ezekre mindenképpen fel kell készülnünk, folynak az egyeztetések, de még nem körvonalazódott az, hogy pontosan milyen lehetőségeink lesznek. Azt azért látjuk, hogy a TOP-ok terén hasonló jellegű pályázatok is lesznek, mint eddig pl. energetikai felújítás, valamint további önkormányzati tulajdonú középületek újulhatnak meg. Nagyon fontosnak tartom az ivóvíz -, szennyvíz -, csapadékvíz-elvezető rendszer hálózatának felújítását, hiszen ezek nagyon időszerűek, mert elöregedett állapotban vannak. Erre is lesz majd lehetőségünk pályázni. Lényegesnek tartom a turisztika területét, mellyel kapcsolatosan nagyon várjuk a Hortobágy-Berettyót érintő kormányhatározatot, ami reményeink szerint arról fog szólni, hogy a megálmodott tervek kivitelezéséhez a Kormány biztosítja számunkra a forrást. Ezen kívül az Aktív Magyarország felé is nagyon sok turisztikai elképzelést nyújtottunk be.

Polgármester úr a felsoroltakon kívül utalt a belterületi utak felújítására, a járdák felújításának folytatására, nem beszélve a gazdaságfejlesztési programokról.

Összességében tehát a működési területtel kapcsolatban elégedettségét fejezte ki, viszont a fejlesztési területet tekintve sajnos lassan haladnak a folyamatok, tekintve, hogy nagyon bonyolultak a jogszabályok, elég itt gondolni a közbeszerzési eljárások lefolytatására. Itt példaként meg kell említeni az Észak-déli és Kelet-nyugati kerékpárúttal kapcsolatos projekteket, melyek közbeszerzési eljárásait sajnos eredménytelennek kellett nyilvánítani. Ezzel több, mint fél év ment kárba. Herczeg Zsolt polgármester elmondta, hogy ezen beruházással kapcsolatos eljárások most újraindulnak, és nagyon bízik azok sikeres elbírálásában. Hangsúlyozta, hogy mindez nem a COVID miatt van, hiszen a járványhelyzet az építőiparra nincs igazán nagy hatással.

Polgármester úr a társadalmi életet illetően elkeseredettségének adott hangot, hiszen a pandémia első és mostani hulláma is rendkívüli hatással volt, van Mezőtúr közéletére. A vakcina megjelenésével azonban remélhetőleg javulni fognak a körülmények. Addig is megköszönte a civil szervezetek vezetőinek, tagjainak munkáját és kitartását.

Tájékoztatása végén polgármester úr köszönetét fejezte ki a gazdasági -, az önkormányzati szféra szereplőinek, a Közös Önkormányzati Hivatal minden dolgozójának, a képviselő – testület tagjainak, az önkormányzati gazdasági társaságok és intézmények munkatársainak áldozatos munkájukért.

Miskolczi Adrienn