2020. évi költségvetés, Bursa Hungarica, Petőfi út – többek között ezekről is szó esett a december 8-án megtartott sajtótájékoztatón

2020.évi költségvetés, Bursa Hungarica, Petőfi út – többek között ezekről is szó esett a december 8-án megtartott sajtótájékoztatón

December 8-án tartotta meg sajtótájékoztatóját az elmúlt hetek polgármesteri döntéseiről Herczeg Zsolt polgármester úr.

  • Elsőként az önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló rendelet módosítása történt meg.

H.Zs.: – Két üzlethelység bérleti jogviszonya lassan lejár, melyet a vonatkozó rendelet alapján csak pályázat kiírásával tudtunk volna meghosszabbítani. Az Intézményellátó Kft.-től, mint vagyonkezelőtől beérkezett vélemények alapján maradéktalanul elégedettek lehetünk a bérlőkkel, így felmerült a bérleti jogviszony meghosszabbítása. Úgy módosítottuk a rendeletünket, hogy ha a vagyonkezelő véleménye pozitív, akkor pályázat kiírása nélkül meghosszabbíthatóak a bérleti szerződések. A fennálló jogrend alapján most nekem van arra lehetőségem, hogy meghosszabbítsam a bérleti szerződést, ez mindkét ingatlan esetében megtörtént.

– Milyen módosítás történt az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének rendeletében?

H.Zs.: – Egy aktualizálást hajtottam végre, költségvetési főösszegünk a legutóbbi módosításhoz képest valamelyest emelkedett: 4 milliárd 772 millió Ft a bevételi és kiadási főösszeg. A költségvetéshez szorosan kapcsolódott egy másik fontos téma, a költségvetés végrehajtásának egy háromnegyed évi teljesítése, mely most már nem kötelező, de mi lényegesnek tartottuk, hogy a képviselők képet kapjanak arról, hogy a tényadatok hogyan alakultak. A pandémia miatt sajnos jelentős bevételkiesésünk lesz. Összességében bevételeink 86 %-os mértékben teljesültek, ezen belül működési bevételünk 52 %-os volt, a felhalmozási bevételeink mértéke pedig 48%. Kiadásunk 44 %-os mértékű, melyből működési kiadás 96%, míg a felhalmozási kiadás 4%. Ez utóbbi számból látható, hogy fejlesztéseink sajnos nem úgy haladnak, ahogyan azt szeretném.

– A következő napirendi pont is szorosan kapcsolódik a költségvetéshez.

H.Zs.: – Ez az előterjesztés az idei évi helyi adó-kivetésekről, az időarányos bevételi teljesülésekről, a kintlévőségeinkről és a behajthatatlan követelésekről szól. Az építményadó tekintetében 86 millió forintos a kivetés, míg a telekadót tekintve 6,4 millió forint. A magánszemélyek kommunális adójára nézve 58 millió forint volt a teljes kivetés, melynek 81 %-a folyt be szeptember 30-ig. A legnagyobb bevételünk, a helyi iparűzési adó 700 millió forinttal szerepel költségvetésünkben, itt 84%-os a teljesülés. A hátralék összege 150 millió forint körül mozog. Végrehajtásokat tekintve az idei évben 4786 esetben indult eljárás. Az adókkal kapcsolatosan a médiában is lehetett hallani híreket arról, hogy az önkormányzatok nem vethetnek ki helyi adót, vagy a fennálló kedvezményeket nem vonhatják vissza, hangsúlyozni szeretném, hogy én nem is gondolkodtam azon, hogy adót emeljünk ki 2021-re, hiszen meggyőződésem, hogy nem ennek van itt az ideje, hisz sok család került nehéz helyzetbe és sok gazdasági szereplő is problémákkal küzd.

– Jó néhány előterjesztés a gazdasági társaságok vezetőit érintette.

H.Zs.: – A tavaszi rendkívüli jogrend idején az ügyvezetők részére az illetékes felügyelő bizottság által javasolt béremeléseket és jutalom kifizetéseket leállítottam. Akkor olyan határozat született, hogy az ügyvezetőket tekintve év végén visszatérünk a kérdésre. Az említett gazdasági hatások miatt – bevételcsökkenés – a képviselőtársaim véleményét kikérve azt a döntést hoztam meg, hogy sem a bérfejlesztést, sem a jutalom kifizetést nem támogatom. Az ügyvezető kollégák megértését kérem, egyúttal köszönöm munkájukat. Arról biztosíthatom őket, ahogy amikor túlleszünk ezen a gazdaságilag is nehéz időszakon, akkor a képviselő – testület méltányolni fogja áldozatos munkájukat nemcsak erkölcsileg, hanem anyagilag is.

– A helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálata is elkészült.

H.Zs.: – Ennek a programnak a megvalósítását, célkitűzéseit segítik azok a projektek, melyek jelenleg is folyamatban vannak, pl. az Újvárosi akcióterületet érintő, társadalmi felzárkóztatást célzó program megvalósítása. Természetesen a felülvizsgálatról szóló anyagot elfogadtam.

Elfogadtam továbbá a képviselő – testületünk jövő évi munkatervéről szóló anyagot is.

  • Milyen döntés született a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatban?

H.Zs.: – 21 pályázat érkezett be az „A” típusú pályázatra, sajnos a „B” típusúra egy sem. 20 pályázó fog részesülni ösztöndíjban, egy pályázat érvénytelen volt. És ha már pályázatokról beszélünk, a két EFOP-os pályázatunkban is 90 pályázó részesülhet ösztöndíjban, bízom benne, hogy megfelelő számú pályázat fog beérkezni.

– Mit tudhatunk az Önkormányzat folyószámla-hiteléről?

H.Zs.: – A folyószámla – hitel összege 45 millió forint, mely évek óta rendelkezésre áll, soha nem kellett még hozzányúlnunk. A már említett, jelenlegi gazdasági helyzetünket még jobban nehezíti az, hogy a helyi iparűzési adó vonatkozásában december 20-ig a vállalkozásoknak nem kell feltöltési kötelezettségüknek eleget tenni. Ez azt jelenti, hogy önkormányzatunk minimum 50-60 millió forint bevételtől esik el. A legutóbbi adóelőleg-befizetési kötelezettség szeptember 15-e volt, és a legközelebbi adóelőleg-befizetés idején, tehát következő év március 15-én jutunk majd bevételhez, így tulajdonképpen a szeptember 15-től márciusig tartó időszakot kell úgymond financiálisan átvészelnünk. Ezért is fontos, hogy rendelkezésünkre áll a folyószámla-hitelünk ez év december 31-ig, a döntésem pedig arról szól, hogy ezt az OTP-nél január 1-től hosszabbítsák meg.

– A következő fontos téma a Petőfi Sándor utca volt.

H.Zs.: – Az utcát önkormányzati tulajdonba szeretnénk venni, hiszen az elmúlt időszakban rengeteg megkeresést kaptam azzal kapcsolatosan, hogy annak útburkolata jelentős mértékben romlott, és ezt magam is tapasztaltam. Viszont amíg állami tulajdonban van, addig esélyünk sincs arra, hogy akár pályázati úton javítsunk a helyzeten. Így az előterjesztés elfogadásával kezdeményeztük azt, hogy a Petőfi Sándor utca önkormányzati tulajdonba kerüljön, és szándékom az, hogy ha a Belügyminisztérium részéről a következő évben is lesz kiírva pályázat, akkor Önkormányzatunk az utca útburkolatának felújítására pályázna.

– Sikeres uniós pályázatot is nyert az Önkormányzat WIFI hálózatok kiépítésére. Mit tudhatunk erről?

H.Zs.: – Közvetlenül az Unióhoz kellett benyújtanunk pályázatunkat, melyet meg is nyertünk 15 ezer euró értékben (több, mint 5 millió forint). Alapvetően három területe lesz a hálózatok kiépítésének: első a Kertvárosi játszótér, majd városunk főtere, harmadik pedig a Strand – Uszoda – Vadászház területe. A megvalósítás határideje március 31.. A kivitelező kiválasztása is megtörtént.

– Az elmúlt időszakban többször is téma volt a Harcsás-Túrtő-Halásztelek holtág-rendszer halgazdálkodási jogának haszonbérbe adásáról szóló pályázati eljárás.

H.Zs.: – Az eljárás eredményes volt, nyertese a Kákafoki Horgász Egyesület lett.

H.Zs.: Végezetül egy másik jó hír: dr. Rácz Ildikó fogorvos úgy döntött, hogy Ambrózy főorvos úr praxisát vinné tovább. A doktornővel aláírtunk egy szándéknyilatkozatot, és reményeim szerint februárban, de legkésőbb márciusban elkezdheti a praktizálást.

 

Miskolczi Adrienn