Egy online verseny tapasztalatai – Kaán Károly XXIX. Országos Természet-és Környezetismereti Verseny

Egy online verseny tapasztalatai

 

Kaán Károly XXIX. Országos Természet-és Környezetismereti Verseny

 

A verseny 2020/2021. tanévi kiírásának megfelelően minden megyében a tervezett március eleji határidőig a szokásos módon sikerült megrendezni az iskolai, Budapesten a kerületi fordulókat. Ebben az évben a versenyen való indulás fontos feltétele volt az iskolai regisztráció a megújult honlapunkon.

A járvány helyzet miatt azonban az Országos Kaán Károly Versenybizottság a megyei és az országos fordulókat már online formában tudta csak megrendezni.

A megyei/budapesti fordulón 601 versenyző adhatott számot felkészültségéről.

A lebonyolításában szakmai partnereink Márkus Zsolt és Veres Miklós a Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet eLearning Osztályának munkatársai voltak.

Az online lebonyolítás alapfeltétele, hogy a versenyzők saját, jól működő email címmel rendelkezzenek. Ez azonban nem jelentett gondot, mert az iskolában ebben az időben már digitális oktatásban vett részt minden tanuló.

A versenyre való felkészülésben a versenybizottság úgy próbált segíteni, hogy ingyenesen elérhetővé tette a több mint 200 oldalas Tanári segédanyagot, amely többek között tartalmazta az előző évek iskolai, megyei és országos feladatait is.

Alkalmazkodva az online lebonyolításhoz az új honlapunkon olyan tankocka feladatok is elérhetők voltak amelyek digitálisan formában tudták segíteni a versenyzők minél alaposabb felkészülését.

Az április 23-ai megyei online forduló előtt egy próbaverseny során a versenyzők megismerkedhettek a lebonyolítással kapcsolatos technika háttérrel és kipróbálhatták a verseny során várható feladattípusokat.

Az országos döntőjébe minden megyéből a legjobb eredményt elért 5. és 6. osztályos versenyző is bejutott, Budapestről 4 ötödikes és 4 hatodikos tanuló kapott lehetőséget. Egy kivétellel minden megyei győztes részt kívánt venni az országos megméretetésen.

A visszalépő helyén a megyei fordulókon a legkisebb különbséggel kieső, többszörös holtverseny után lemaradt versenyző vehetett részt.

Összesen tehát negyvenhatan szereztek jogosultságot az országos döntőben való indulásra.

Ebben az évben visszatértünk ahhoz régi lebonyolítási rendhez amikor külön kategóriában versenyezhettek a ötödik és hatodik osztályosok.

A május 28-ai országos döntőn a feladatlapok megoldása mellett a versenyzőknek lehetősége volt 5 perces kiselőadás keretében bemutatni saját lakóhelyük vagy tágabb környezetük természeti értékeit is. Többen a szakköri munkájukról vagy saját megfigyeléseikről készítettek bemutatót. A kiselőadásokról videó felvétel készült, a kapcsolódó diaképek szinkronizálását az informatikusok készítették el.

Az országos versenyre való felkészülésben a versenybizottság több oldalú szakmai segítséget nyújtott a versenyzőknek és felkészítő tanáraiknak. Elektronikus levélben elküldtük a kiselőadás részletes szakmai- és technika szempontsorait.

Május 5-én online google meet-es konferencia keretében beszéltük meg az országos fordulóval kapcsolatos kérdéseket. A versenyzők számára a lebonyolítással kapcsolatban ajánlásokat fogalmaztunk meg. A megbeszélésen részt vettek a versenybizottság tagjai és az informatikus kollégák is. Lehetőség volt arra, hogy a szakemberek válaszoljanak a felkészítő tanárok és versenyzők kérdéseire.

Az országos döntő ünnepélyes megnyitóval kezdődött. Mezőtúri elnökség tagjai a Herczeg Zsolt polgármester, Mihalina László református lelkészelnök, Égerné Tamás Annamária a Református Kollégium főigazgatója, Majoros Gergely középiskolai igazgató a versenybizottság tagja és Dr. Krizsán Józsefné a versenybizottság titkára köszöntötték a verseny minden versenyzőjét és a felkészítő tanárokat.

Pontban 9 órakor a virtuális terepgyakorlattal kezdődött a döntő. A Vanek Ákos által szerkesztett több mint fél órás filmösszeállítás a Körös-Maros Nemzeti Park Körösvölgyi Állatparkjába és a nemzeti park számos helyszínére, több között a Sterbetz István Túzokvédelmi Látogatóközpontba kalauzolta el a döntő versenyzőit. A terepgyakorlaton hosszasan megcsodálhattuk Körömi Krisztina Látogatóközpont vezető remek ismertetőit.

A másik terepgyakorlati helyszín a Szarvasi Arborétum volt. Ahol Dr. Hanyecz Katalin igazgató szakavatott vezetésével bepillanthattunk az arborétum csodálatos világába. Megtekinthettük az Arborétum elmúlt időszakban kialakított legújabb helyszíneit.

A terepfilm nézése közben a diákok jegyzeteket készíthettek amelyet a feladatok megoldása során használhattak. Hasonlóan mint az eredeti élő verseny során is tehették korábban.

Ezután a terepgyakorlathoz kapcsolódó 30 pontos feladatot és a kiírásban megadott anyagból összeállított 100 pontos feladatokat kellett megoldaniuk.

A megyei fordulóban megismert eLearning feladatok mellett néhány új feladattípussal is meg kellett birkózniuk a versenyző gyerekeknek.

Az öttagú zsűri, miközben a gyerekek a feladatokat oldottak meg megnézte a beküldött kiselőadásról készült filmeket és a korábban közreadott szempontok alapján értékelte az elkészült kiselőadásokat.

A kiselőadások többsége remekül sikerült, sokszínűen mutatta be a természet számos csodáját. Különösen magas pontszámot azok a produkciók kaptak, amelyekben megjelent a saját kutatás, annak élvezetes magával ragadó előadásmódban történő bemutatása.

A feladatok megoldására 90 perc állt a versenyzők rendelkezésre. Ezt követően minden versenyző lehetőséget kapott arra, hogy a eredményeit megtekintse. Amennyiben a feladatok megoldása után a felkészítő tanárok a számítógépes értékelés valamelyik elemével nem értettek egyet, észrevételeiket tehettek a versenybizottság felé.

Az eredményhirdetésre az észrevételek kiértékelése és a kiselőadások eredményeinek összesítése után május 31-én hétfőn délután ünnepélyes keretek között került sor.

A versenybizottság online konferencia keretében értékelte a versenyt.

Az eredmények azt mutatják, hogy járványhelyzet miatti nehézségek ellenére sikerült jól felkészülni az országos döntőre. Az ötödikesek átlag teljesítménye 75%-os volt, a győztes

95%-os teljesítményt ért el. A hatodikos győztes kimagasló eredménye 99%-os volt a 130 pontból 129 pont ért el. Az évfolyam átlagos teljesítménye 82% volt. Ezek az eredmények dicsérik a felkészítő tanárok remek munkáját is.

Az eredmények, a feladatok valamint verseny terepfilmje és a legjobb kielőadások megtekinthetőek a verseny új honlapján: https://kaankarolyverseny.hu/

A felkészítő tanároktól és a versenyzők gyerekektől ezután versennyel kapcsolatos véleményeket kértünk. Ezeket a véleményeket szeretnénk felhasználni az új versenykiírás készítés során. Mindnyájan abban bízunk, hogy a jövő évi jubileumi 30. Kaán Károly Verseny már megszokott formájában tudjuk megrendezni Mezőtúron.

Az idei verseny részvevői megküldték a fényképeiket, hogy az újság hasábjain viszont láthassuk a győzteseket.

 

Bódis Bertalan a Kaán Károly Versenybizottság szakmai vezetője, a zsűri elnöke