„Azért is dolgozunk, hogy a többség azt érezze: szeret Mezőtúron élni” – Beszélgetés Szűcs Dániel alpolgármesterrel

Mint ahogy kedves olvasóink tudják, a közelmúltban Herczeg Zsolt  lemondott polgármesteri hivataláról, hiszen ezen túl országgyûlési képviselõként tesz nap, mint nap a jászkunsági emberekért. A helyi Választási Iroda tûzi ki az idõközi polgármester választás dátumát, addig is Szûcs Dániel alpolgármester vette át az Önkormányzat vezetését.

 Megkérdeztem õt, hogyan érintette a megoldandó helyzet, a nagyobb feladatellátással járó pozíció.

K.M.: Egy kis visszatekintést engedjen meg. Ön a húszas évei elején úgy döntött, a munka mellett feladatot vállal a közéletben, a helyi politikában –mindezt Mezõtúrért. Újra így tenne, mint akkoriban?

– A válaszom egyértelmûen igen. 2010-ben indultam a 6-os számú választókörzetben. Valóban még csak 23 éves voltam ekkor. Rendkívüli megtiszteltetés volt, hogy erre a feladatra felkérést kaptam, az pedig különösen, hogy ilyen fiatalon bizalmat kaptam az ott élõktõl. Gyerekkoromtól kezdve sportolóként aktív tagja voltam a  mezõtúri közösségnek, érdekeltek a közéleti történések, a figyelmem egyértelmûen arra irányult, mit tehetek a közösségért, az emberekért.

K.M.: Kultúra és sport, mind lehet közösségi vagy egyéni élmény, de az Ön jelenlétébõl a kulturális- és sporteseményeken arra lehet következtetni, Önnek mindkettõ fontos. Tényleg így van?

– Abszolút. Az érdeklõdésem középpontjában valóban a sport és a kultúra áll, a városfejlesztés és az emberek támogatása, segítése mellett. 2011-tõl vagyok a mezõtúri MAFC férfi kézilabda szakosztályának a vezetõje, emellett 2011-tõl voltam a Mûvelõdési, Oktatási és Sport Bizottság elnöke egészen 2019-ig. Így abba a szerencsés helyzetbe kerültem, hogy a mûvelõdéssel, oktatással, sporttal napi szinten foglalkozhattam. Emellett mindig is szerettem csapatban dolgozni és igyekszem segíteni azoknak, akik hozzám fordulnak.

K.M.: Ha valaki már több, mint egy évtizede a közéletben mozog, talán megszokta, hogy ez sok esetben támadásokkal, kritikával, személyeskedéssel jár más emberek részérõl. Ez is mutatja, hogy ezt a sokszor nehéz életutat csak a fizetésért nem lehet járni- de mi kell ehhez? Mi ad erõt reggelente az aznapi kihívásokhoz?

– Egyrészt ami nagyon fontos számomra, hogy tehessek az itt élõkért. Ez olyan határozott célom, amit nem homályosít el semmilyen bántó kritika. Ami elõre mozdít napi szinten, hogy mindig egy-egy új célt az itt élõkkel közösen megvalósítsunk Mezõtúr fejlesztéséért, hagyományainak ápolásáért. A kritika, ha építõ, mindig hasznos. Ha van egy kritikai észrevétel, az sokszor elõre viszi az együtt gondolkodást. Azt tartom fontosnak, hogy ezek a kritikák bizonyos határokon belül mozogjanak, és kulturált formában kerüljenek megfogalmazásra. De egyértelmû: mindig is hittem a több szem többet lát alapelvben. Ami a cél és azért is dolgozunk, hogy a többség azt érezze: szeret Mezõtúron élni.

K.M.  Van egy mondás, „a politikus a következõ választásra tervez, az államférfi a következõ nemzedékre”. A Mezõtúri Önkor- mányzat újabban nagyban álmodik, ha csak a Hortobágy-Berettyó projektet tekintjük. Ez az irány a költségvetés stabilitása miatt kezdõdhetett el, vagy sok a fiatal, lendületes munkatárs a Hivatalban?

– A feladataimat mindig igyekszem úgy meghatározni, hogy vannak rövid távú célok és vannak közép és hosszú távú célok. A rövidtávú célok között szerepelt például a babafa program és nagyon örülök, hogy sikerült megvalósítani. Kiemelt területnek tartom, hogy a város lakosság megtartó erejét tudjuk erõsíteni, és a fiatalokat illetve a fiatal családosokat támogatni tudjuk.

Ha egy közép vagy hosszútávú célt kellene mondani, városfejlesztés jut elõször eszembe. Ezek közül természetesen kiemelkedik jelenleg a Hortobágy-Berettyó projekt. Azért mertünk ebbe belevágni és nagyon sok munkaórát belefektetni, mert azt éreztük 2019-ben, hogy a kormányzati támogatás egyértelmûen adott ahhoz, hogy ebben most lépni tudjunk. A Hortobágy-Berettyó környezetének jobb kihasználása régi vágya már a mezõtúriaknak. De mindig azt szoktam mondani, hogy a tervekhez meg kell találni a megfelelõ utat, támogatást és fejlesztési lehetõséget. 2019-ben azt éreztük és úgy érezzük 2022-ben is, hogy most van ideje ezért a projektért lobbizni. Állami területrõl van szó, így nem a mi hatáskörünk ezt megvalósítani, de szerencsére a tervezõvel nagyon jó kapcsolatot alakítottunk ki. Elfogadta, hogy a Mezõtúri Önkormányzat ötletekkel, elképzelésekkel gazdagítsa a tervet, hiszen a mezõtúriak tudják legjobban, mire van szüksége a mezõtúriaknak, fõként, mivel aztán nekünk kell együtt élnünk nap mint nap a beruházás által megváltoztatott területtel. Miért ne hozhatnánk ki belõle a legtöbbet, ha már egyszer belefogtunk? Az utóbbi években szerintem szemmel látható a városban a fiatal családok aktivizálása, aktivitása és számunkra fontos, hogy a családoknak még nagyobb teret nyissunk a játszótéren, strandon túl, még nagyobb területen fedezhessék fel közösen a mezõtúri értékeket. Nyilván nem titkolt szándékunk az is, hogy az ide látogató emberek elismerjék és lássák Mezõtúr szépségét. Ami már elindult, de ahhoz, hogy a kiemelkedõ horgászturizmuson túl újabb és más érdeklõdésû vendégek is nagyobb számban utazzanak Mezõtúrra, még tenni kell. Fontosnak tartom, hogy a jövõben pályázati vagy kormányzati támogatásból a Mezõtúri Városi Strandfürdõt fejleszteni tudjuk.

K.M. Herczeg Zsolt lemondásával Ön vette át az Önkormányzat vezetését a helyközi választás napjáig, mennyire más ez a feladatkör, mind az eddigi, alpolgármesterként?

– Elõször is fontosnak tartom, hogy ne érzékelje úgy a város, polgármester nélkül maradt, igyekszem pótolni minden területen. 12 éve vagyok önkormányzati képviselõ, 2010. óta dolgozom az önkormányzatiságban, azt gondolom, hogy ennek a területnek minden részét átláttam a 12 év alatt. Nyilván mióta alpolgármesterként dolgozom, minden területet még jobban megismertem. Mióta a váltás bekövetkezett, május 2-tõl igyekszem megfelelni minden elvárásnak. A kezdetektõl teljes bizalommal vont be polgármester úr a munkába, ezért nagyon hálás vagyok. Az elmúlt két évben voltak olyan területek, amiket külön rám bízott. Ilyen volt a turisztikai terület, a sport, a kultúra. Több fejlesztéssel kapcsolatos tárgyalást bonyolítottam le. Azt el kell mondani, hogy továbbra is számíthatok Herczeg Zsolt képviselõ úrra, hiszen például több fejlesztés van, amit még õ indított el, és segít, ha kérdés felmerül. A hivatalban és a közvetlen környezetemben dolgozó munkatársak szaktudására szintén támaszkodom, ahogy polgármester úr is tette. Azt gondolom, a munka megy gördülékenyen. Nem vitás, nagyon sok a feladat. Számtalan folyamatban lévõ fejlesztés van, aminek a sikeres kivitelezésért a képviselõ-testület élén jelenleg én felelek. Elõttünk állnak a TOP Plusz beruházások fejlesztései, aminek a tervezése megtisztelõ, azt gondolom. Érzem a felelõsség súlyát, de motivál, hogy ezeket a feladatokat sikerre vigyem. Képviselõként, alpolgármesterként is igyekeztem a tõlem elvárható legjobb tudásom szerint megoldani a feladatokat, ugyanígy teszek most is, amikor polgármester úr munkakörében kell helyt állnom.

K.M. A munkához sok sikert és jó egészséget kívánok!

(Az interjú elkészülte után tájékoztatták a szerkesztõséget, miszerint Herczeg Zsolt országgyûlési képviselõ úr felkérésére, a Fidesz mezõtúri szervezetének támogatásával Szûcs Dániel polgármesterjelöltként indul a július 17-ei idõközi polgármester választáson. )

Kakuk Móni

Fotó: Jenei József