Átadták a felújított Vadászházat

Mezőtúr Város Önkormányzata a TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00001 azonosítószámú „Zöld kapcsolat kialakítása Mezőtúron a rekreációs-, intézményi- és lakóövezetek között” elnevezésű projekt keretében bruttó 500 millió forint vissza nem térítendő uniós támogatást nyert. A teljes beruházás tervezett befejezése 2020 tavasza.

A támogatási összegből bruttó 114 millió Ft-ot fordítottak a Vadászház felújítására. A fejlesztés fókuszában az Erzsébet liget és a Ligeti tó áll, de a “zöld kapcsolat” révén, mely az intézményi, lakóövezeti és rekreációs területek összekapcsolását jelképezi – a fizikailag és arculatilag is egy egységet alkotó területek is fejlesztésre kerülnek. Ezek hozzájárulnak többek között a települési környezet és infrastruktúra fejlesztéséhez, a lakosság életvitelének javításához. Ezért a pályázatból fennmaradó összegből a fentieken túl ide tartozik még a Petőfi tér fejlesztése, valamint a Könyves Kálmán utca megújítása és a Petőfi Sándor utcai parkolók kialakítása is.

A Vadászház átadásán Herczeg Zsolt polgármester kiemelte, hogy Mezőtúr Város Önkormányzata a Vadászházat 32 millió Ft-ért vásárolta meg, amely összegből a pályázati támogatásnak köszönhetően 10 millió Ft megtérül az Önkormányzat részére. A beruházás eredményeként a 325 m2 alapterületű Vadászházban megvalósult a meglévő helyiségek felújítása, akadálymentesítése, külső hőszigetelése, a nyílászárók cseréje, épületgépészeti felújítás és a villanyvezetékek cseréje. Megtörtént az udvar környezetrendezése és növénytelepítése, valamint kialakításra került egy 11 férőhelyes gépkocsi parkoló is. Megújult a gyalogjárda, amely mellett aszfaltburkolatot kapott a bejárati út is. Fentiek mellett a csapadékvíz elvezetése is megoldódott. A megújuló energia felhasználását biztosítják az épület tetején elhelyezett napkollektorok, ezzel elősegítve az energiafelhasználás csökkentését.

Az idők folyamán elavult épület így már alkalmas lesz rendezvények megtartására is, amihez hozzájárul egy kávézó későbbiekben történő kialakítása. A kétszintes épület emeletén az eredetileg kialakított szálláshelyek nem feleltek meg a jelenkor elvárásainak, így azok is felújításra kerültek. Viszont arra vonatkozóan a pályázat nem tartalmazott felhasználható összeget, így a felújításhoz szükséges 5,2 millió Ft-hoz Mezőtúr Város Önkormányzata 3,3 millió Ft-tal járult hozzá, míg a fennmaradó 1,8 millió Ft -ot az üzemeltető Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő KN Kft. saját költségvetéséből csoportosította át. A beruházásnak köszönhetően új berendezést kaptak a szobák, megújultak a fürdőszobák, elektromos vezetékek, korszerűsítésre került a fűtés és megtörtént a festés, mázolás is.

A tervek között szerepel, hogy a már meglévő négy szobát további két szobával bővítik, így a Vadászház panzió besorolást kapna. Ennek köszönhetően a későbbiekben az Önkormányzat, lehetőség szerint, részt tudna venni panziófejlesztési pályázaton.

Herczeg Zsolt elmondta, a Vadászház felújítása azért is fontos, mivel szerves részét képezheti a turizmusnak, remek egységet alkotva a Ligeti tóval, az Erzsébet ligettel és a Városi Strandfürdővel együtt. A város meglehetősen jó kapcsolatot ápol az INVICTUS Úszó – és Vízilabda Szakosztállyal, amely erőteljesen jelen van a strandfürdő életében. Ennek is köszönhetően a sportturizmus fellendülésével egyre több turista érkezhet városunkba.

A polgármester hangsúlyozta, hogy a további fejlesztések tekintetében szeretnék TAO forrásból tovább fejleszteni a strandfürdőt, ahol egy új, vízilabda mérkőzés megrendezésére is alkalmas nagymedencét szeretnének építeni, amely sátorral téliesíthető is lenne.

Az átadáson részt vett Boldog István, a térség országgyűlési képviselője is, aki elmondta, hogy nemcsak a jelennek, hanem a jövőnek is építünk, így az elnyert pályázatok kiváló fejlődési lehetőséget nyújtanak Mezőtúrnak. A korábbi fejlesztések mellett így egyre több turista és helybéli lakos élvezheti a Vadászház előnyeit és környezetét. Kiemelte, hogy ehhez támogatható elképzeléseket tartalmazó, a pályázati felhívásoknak megfelelő pályázatokat kell benyújtani, mint ahogyan Mezőtúr ezt több éve sikeresen meg is teszi. Ennek köszönhetően jól használható, hosszútávon a város érdekeit szolgáló beruházások valósultak és valósulnak meg.

Kalán Hajni