A májusi képviselő-testületi ülés hírei

2023. június 7-én Szűcs Dániel polgármester és Patkós Éva alpolgármester sajtótájékoztatót tartottak a május 25-i képviselő-testületi ülés legfontosabb döntéseiről.

Ismét maratoni hosszúságúra nyúlt a képviselő-testület ülése, hiszen a nyilvános ülésen 24 napirendi pontot, a zárt ülésen 8 napirendi pontot tárgyaltak. Elfogadták a Mezőtúri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2022. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolóját. Szűcs Dániel felidézte, 2022-ben (részben az aszály miatt) rendkívül sok esethez vonultak ki a tűzoltók, kiemelve a július 23-i tűzvészt, amikor egy tehervonat meghibásodott fékrendszere miatt Mezőtúr belterületén és külterületén is több km hosszan csaptak fel a lángok. Szűcs Dániel hozzátette, ezúton is szeretné megköszönni az állomány minden tagjának egész éves helytállását.

Döntött a képviselő-testület a Fóti utcai Idősek Napközi Otthona, Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ részére történő átadásáról. A jövőbeni üzemeltető (BKTT), így elindíthatja a működési engedély megkérésére vonatkozó folyamatokat. Fontos hozzátenni, hogy nem kerül sor jelenleg működő napközi otthon bezárására vagy átköltöztetésére, így 30 fővel bővül azon mezőtúriak száma, akik nappali ellátásban részesülhetnek.

Tárgyalták a Mezőtúri Közművelődési és Sport KN Kft, a Mezőtúri Ingatlankezelő Intézményellátó  Kft., a Mezőtúri Ipari Park Kft., Mezőtúri Városfejlesztési Kft., Mezőtúri Turizmusfejlesztési Kft. éves beszámolóit és a 2023. évi üzleti terveket is. Várhatóan 2023. június végére a Mezőtúri Turizmusfejlesztési Kft. és a Mezőtúri Városfejlesztési Kft. beolvad a Mezőtúri Ipari Park Kft-be.

A Mezőtúri Közművelődési és Sport KN Kft. ügyvezetője, Bordács László távozásával Pete Lajos lett megbízva a cég vezetésével 2023. júniustól 2023. december 31-ig. A testület egyhangúan megszavazta a döntést. Szeptemberben újra tárgyal erről a képviselő-testület.

Patkós Éva alpolgármester kifejtette, hogy tárgyalta a testület a bölcsődei ellátásról szóló szerződést, melyet korábbiakban az Önkormányzat 5 évre kötött meg  a Szivárvány Gyermekkert Szociális, Oktatási és Szolgáltató Nonprofit Kft-vel. A jelenlegi döntés szerint 1 éves időtartamra kötöttek szerződést. Ennek oka, hogy az Önkormányzat pályázatot nyújtott be, hogy a Petőfi úton újabb városi bölcsőde épülhessen, így az eredmény után tudnak ismét tárgyalni a bölcsődei feladatellátásról.

Átfogó értékelést készíttetett a 2022. évről a Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Központja és a Család- és Gyermekjóléti Szolgálata. Patkós Éva kiemelte ezzel kapcsolatban, hogy fontos ismerni a családok életét, akik segítségre szorulnak. Hozzátette, hibátlanul kell működnie az elsődleges jelzőrendszernek és nagyon fontos a jó kapcsolat a szülők, az intézmények pedagógusai és a gyermekjóléti szolgálat munkatársai között. Az együttműködés kiemelt szerepet kap a gyermekvédelemben. A szakmai beszámoló elfogadásra került. Patkós Éva  megköszönte a munkájukat és hozzáfűzte, továbbra is fontos a „csapatmunka”, hiszen a gyermekek legnagyobb értékeink, akiknek harmonikus környezetben való cseperedése, a megfelelő lehetőségek biztosítása elsődleges feladat.

Kakuk Móni