2023 a kihívások éve lesz

Az új év első napjaiban Szűcs Dániel polgármesterrel beszélgettem az energiaár növekedéséről, városfejlesztési tervekről, az aktuális kihívásokról és a felmerült új ötletekről…

K.M.: Ha a 2022-es év hatását kellene összegezni, talán a legegyszerűbben úgy lehet, hogy mindenkiben átrendeződött a fontossági sorrend. Első helyre a béke és a biztonság került a növekedés és gyarapodás helyett. Továbbá természetes volt, hogy elérhető áron van egy dolgozó család számára az áram, fűtés, üzemanyag, étel, ami az év végére teljesen megváltozott. A mezőtúri önkormányzat is számos kihívással néz szembe ezzel kapcsolatban…

Szűcs Dániel: Az utóbbi hónapokban valóban sok minden átértékelődött. Az önkormányzatnál a fókusz egyértelműen 2022. nyár végétől az energiaárak növekedésére irányult. Elsődlegesen azzal foglalkoztunk, hogy ezt a helyzetet hogyan tudjuk kezelni. A megnövekedett költségek 2022. utolsó negyedévére is hatással voltak, de a 2023-as évre fogja még erőteljesebben kifejteni a hatását. Arra számítok, hogy nehéz év elé néz Mezőtúr Város Önkormányzata 2023-ban, sok más magyarországi településhez hasonlóan. A mi problémánk abszolút nem egyedi, Európa sok országában, így Magyarországon is sok kihívást eredményez. Ezért is született meg az intézkedési tervünk 2022-ben, amit a képviselő-testület többsége elfogadott. Ezt a tervet kellett letennem és bemutatnom a Miniszterelnökségen is, amikor a 10.000 főnél nagyobb települések városvezetőit hívták meg egy megbeszélésre. Ennek volt egy második tárgyalási köre is, amikor kifejezetten a kötelező feladatok ellátására kellett fókuszálni a tervben. Az önkormányzatnak vannak kötelező, illetve nem kötelező feladatai. Kötelezők közül kiemelendő az óvodai, bölcsődei ellátás, a közvilágítás biztosítása, a gyermekétkeztetés. Ezekre a pillérekre egy újabb tervet kellett kidolgoznunk. Kiemelten kellett kitérni arra, hogy a gáz- és villamos energia tekintetében mit tartalmaznak a megkötött szerződések és azok meddig vannak hatályban. Ezt örömmel fogadtam, mert mi is ebbe az irányba indultunk el, így logikusan végig lehetett tárgyalni ezeket a pontokat.

K.M.: Jó hír volt január 3-án, hogy a kormány segítséget nyújt a 10.000 főnél nagyobb városok esetében, így Mezőtúr is 159 millió Ft támogatásban részesül. Megérkezett-e ez az összeg és fedezi-e a város megnövekedett kiadásait?

Szűcs Dániel: Ez segítséget nyújt a megnövekedett energiaárak miatti költségnövekedés finanszírozásában, de nem titok, hogy az általunk benyújtott kimutatásban ennél több szerepelt, így továbbra is szigorúan és felelősen kell terveznünk és gazdálkodnunk. Egyik város sem kapta meg a teljes hiányzó összeget, így úgy látom, objektív döntés született Mezőtúr esetében is. Jelenleg folyamatban van a költségvetés kidolgozása, de az energiaárak növekedése miatt attól függetlenül, hogy mi elfogadtuk az intézkedési tervet, és be is tartjuk, ez több százmilliós növekedést fog eredményezni a város költségeiben.

K.M.: Mik a mutatószámok, milyen mértékű árnövekedést kell elképzelni?

Szűcs Dániel: 2022-ben a gáz- illetve villamos energiafogyasztásra 210 millió Ft kiadás volt tervezve, ha nem történik meg ez a nagy emelkedés, 2023-ra is ennyit terveztünk volna, ezt ki tudtuk fizetni. Közbeszerzési eljárást kellett lefolytatnunk a Városi Sportcentrum, és a volt főiskola épülete esetében, a legnagyobb városi fogyasztási helyeinken szeptemberben. Öt és félszeres árat kaptunk az előző évhez képest. Így kiszámoltuk, ha nem változtatnánk semmit a működésen, 2023-ban 910 millió Ft lett volna a számlánk, ami így 700 milliós „lyukat” eredményezett volna. Óriási, döbbenetes számok. Ezért született az intézkedési terv, ami egyébként beváltotta a hozzá fűzött reményeket. A Városi Sportcentrum például novemberben 54 %-kal kevesebb gázt fogyasztott. Ehhez hozzájárult az időjárás is természetesen, de a kevesebb energiafelhasználás is. Amikor ezt elfogadtuk, kiszámoltuk, hogy ha ezek a számítások bejönnek, akkor is marad 400 milliós többletkiadás.  A mai napon nehéz megmondani, hogy a kormánytól kapott 159 millió Ft mennyiben fedi be pontosan a jelenleg aktuális kiadási költségeket. Ez azt jelenti a 2023-as évre, hogy az intézkedési tervünket továbbra is érvényben kell tartani és meg kell nézni, honnan tudunk bevételt átcsoportosítani, annak érdekében, hogy fedezetet nyújtson a megnövekedett energiaszámlák kifizetéséhez. A kormány figyeli az önkormányzatok működését, és ha azt látja, további támogatásra van szükség, véleményem szerint további segítség fog érkezni 2023-ban.

K.M.: Ha nem ilyen határozottak a polgármesterek az ősszel, lehet, hogy nem érkezett volna meg a kormánytól ez a soron kívüli pénzösszeg?

Szűcs Dániel: Nyilván a kormánynak hasznos volt az a jelzés, amit több városvezető is tett, miszerint ezeket az energiaár növekedéseket nem tudják az önkormányzatok egyedül megoldani, de úgy gondolom, a kormány ezzel tisztában volt. Inkább azt láttam az ősz folyamán, hogy kíváncsiak voltak arra, hogy az önkormányzatok, mint önálló közigazgatási szervek, hogyan próbálnak megbirkózni ezzel a feladattal. Ahogy látták kirajzolódni, hogy egy-egy településen mekkora a probléma vagy hogyan tudja azokat megoldani, leültek velünk a tárgyalóasztalhoz, hogy ezeket átbeszéljük. Egy-egy településnek más lehetőségei vannak. Vannak települések, ahol alig akad iparűzési adóbevétel, mert kevés a vállalkozás. Vannak ellenben más települések, amelyek évek óta azon gondolkodnak, mely aszfaltos utcát aszfaltozzák újra 2-3 év után… Nyilván ebből kevesebb van. És vagyunk mi, akiknek továbbra is vannak földes utcái, illetve rendkívül hosszú a közút- és járdahálózatunk, amit folyamatosan újítani kellene. A támogatás mértéke függ attól is, milyen aktuális szerződései vannak a városoknak az energiaszolgáltatókkal. Mondok egy példát. Balassagyarmat gázszerződése augusztus végén járt le, amikor a legmagasabb volt a gáz tőzsdei ára, így közel tízszeres áron tudták csak beszerezni. Nekünk „csak” öt és félszeres volt ez az összeg szeptember végén. Ugyanez vonatkozik a villamos energiára. Ebben mi szerencsések vagyunk, mert nekünk 2023 év végéig az ár a legtöbb épületre rögzítve van, kivétel a közvilágítás területe, illetve az uszoda és a volt főiskola épületegyüttese.

K.M.: Mi a legfontosabb aktuális feladat?

Szűcs Dániel: A 2023. évi költségvetés megtervezése. A munkát tavaly elkezdtük, majd behívtuk január elején az összes intézményvezetőt és ügyvezetőt, akik bemutatták a költségterveket. A legfontosabb feladat ennek kapcsán idén, hogy továbbra is foglalkoztatni tudjuk a munkavállalóinkat, bérüket biztosítani tudjuk, végre tudjuk hajtani a minimálbér emelést és előteremtsük az energiaválság miatt drasztikusan megnövekedett számláinkhoz szükséges forrást is.

K.M.: Hatással van-e a válság a megkezdett városi beruházásokra illetve elindulhatnak-e a megnyert támogatásokból a beruházások, gondolok itt pl. a Városi Strandfürdõ és Fedett Uszoda, a Harmat-csepp óvoda felújítására illetve az új központi főzőkonyha építésére?

Szűcs Dániel: 2022-ben volt önerőnk útfelújításra, 2023-ban erre kevesebb lehetőségünk lesz. Öröm az ürömben, hogy a fejlesztési lehetőségek megnövekedtek. Ezek mind 100 %-os támogatási intenzitásúak, így nem kell saját forrást mellé rendelnünk. Vannak folyamatban lévő projektek, amiket szeretnénk minél előbb befejezni. A Fóti úti Idősek Napközi Otthonánál már csak a használatba vételi engedély előtt állunk és folyamatban van a kikötőfejlesztés is. A kerékpárút építés esetében a szerződést tavasz végéig hosszabbítottuk meg, valamint forrásráemelési kérelmet adtunk be. Az Ipari Park esetében is a forrásráemelési kérelmünk pozitív elbírálására várunk, nyárig ezt a munkát is be kell fejezni. Jelenleg három pályázatunk támogatási összege van már a kincstári számlánkon. A Puskin úti kerékpárút és a Székes utca felújítása, valamint a környékbeli csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése 2023-ban várhatóan elkezdődhet. A számlánkon van a Városi Sportcentrum energetikai felújítására elnyert támogatás, ami a tervek szerint szintén idei feladat, valamint a Harmatcsepp Óvoda (Újlaki Óvoda) fejlesztéséhez szükséges forrás is megérkezett, ami várhatóan tavasszal veszi kezdetét. Emellett a közeljövőben jelentős pályázati pénz érkezik az új központi főzőkonyhára, a strandfürdőnk fejlesztésére és további útfelújításokra. Ezek közül különösen örülök a korszerű főzőkonyha megépítésének, régi álom teljesül vele. A Mezőtúri Strandfürdő és Fedett Uszoda felújítása kapcsán pedig több, mint 15 éve várunk egy ilyen pályázatra, ami ezt lehetővé teheti. Azt kértem a kollégáktól, hogy minden egyes projekt esetében rendkívül felelősségteljesen és magas szakmai színvonalon nézzék át a terveket. A megvalósítás során kerüljük el azokat a hibákat, amik sajnos kibuktak az utóbbi időben, ezekből tanulnunk kell.

során kerüljük el azokat a hibákat, amik sajnos kibuktak az utóbbi időben, ezekből tanulnunk kell.

K.M.: Ha a közigazgatási területet tekintjük, Mezőtúr a 9. legnagyobb város Magyarországon. A földekből viszont az aszály miatt kevesebb lett a város bevétele, mint az azt megelőző években. Ez a nagy terület, – amikor a klímaváltozás is jelenkori probléma-, előnyt, erőt és stabilitást jelent, vagy hátrányt a nagyobb munkaigény és költség miatt?

Szűcs Dániel: Az elmúlt napok időjárását tekintve remélem, hogy a továbbiakban is érkezik a segítség csapadék formájában és ez lehetővé teszi, hogy az elmúlt évi nehéz időszakot egy jobb kövesse. Bár a szakemberek azt mondják, a 2022-es aszálynak lesz hatása a termésre 2023-ban is. Egyrészt rendkívül kevés tápanyag maradt a talajban, másrészt a földek megművelése sem a megszokottak szerint haladt. Valóban, a 9. legnagyobb területen fekvő város a miénk. A mezőgazdasági területek miatt szerencsés a város, viszont ha a fenntartási költség részét nézem hátrány az óriási út- és járdahálózat. Sok a külterületi földút, amivel szeretnénk foglalkozni, de amíg belterületen ilyen sok még ezzel a teendő, nem az a legelső. 2022-ben viszont ismét léptünk egy nagyot előre, újabb 36 utcában sikerült útalapot építeni.

K.M.: Mindig is cél volt a városi épületek és a közvilágítás esetén az energiahatékonyság növelése, a kérdés napjainkra létfontosságú lett. Milyen tervek készülnek jelenleg erre vonatkozólag?

Szűcs Dániel: 2021. év végén döntött arról a képviselő-testület, hogy a Közvil Zrt-vel felmondja a szerződést. Egy év volt a felmondási idő, ez 2022.év végén járt le.  Már akkor elhatároztuk, hogy a LED-es korszerűsítés szükséges, de még akkor teljesen más számok mutatkoztak a megtérülést illetően, hiszen akkoriban jóval olcsóbb volt az áram.

K.M.: Mekkora szelete a közvilágítás költsége a város áramszámlájának?

Szűcs Dániel: Nagyon nagy szelete, hiszen a város villamos energia költségének a felét teszi ki. A LED-es korszerűsítés minimum 30 %-os költségcsökkentést eredményezne, de egyes számítások szerint ennél akár jóval többet is. A gond az, hogy ez egy nagy volumenű beruházás (körülbelül 800 millió Ft), amihez a városnak nincs elegendő saját forrása. Elképzelhető, hogy az állam kedvezményes hitellehetőséget biztosít az önkormányzatok energiafejlesztési terveihez, reagálva az aktuális helyzetre… ez nekünk is nagyon jó lenne. A másik lehetőség, hogy közbeszerzési eljárás során az adott szolgáltató veszi fel a hitelt, vagy hozza magával a tőkét és így neki törlesztenénk azt vissza. Keressük annak is a lehetőségét, hogy pályázati forrásból valósulhasson meg a fejlesztés. Első lépésként több tervezőt is megkeresünk és a tervvel a kezünkben lefolytatjuk a közbeszerzési eljárást. Bízom abban, hogy legkésőbb 2024. elején elindulhat ez a beruházás.

K.M.: Gyakrabban ülésezik-e a képviselő-testület az energiaválság időszakában?

Szűcs Dániel: 2022-ben gyakrabban ülésezett, mint az előző években, de ennek nem csak az energiaválság az oka. Pályázati határidők vagy éppen vetőmag beszerzés miatt is zajlott rendkívüli ülés.

K.M.: Mennyire kell máshogy megtervezni a 2023-as költségvetést az előző évekhez képest?

Szűcs Dániel: Egy költségvetést megtervezni sohasem egyszerű, de ebben a helyzetben sokkal nagyobb kihívás, mert olyan rendkívül megnövekedett költségek elé állítja az önkormányzatot, hogy annak igen nehéz a bevételi oldalát megtalálni. A bérköltségek is megemelkedtek. Hiánnyal nem tervezhető a költségvetés 2010 óta. A képviselő-testület minden tagjától rendkívül felelősségteljes gondolkodást igényel és egyetértésre van szükség. A legfontosabb, hogy a munkavállalókat meg tudjuk tartani és a fejlesztéseket is végezni tudjuk.

K.M.: Zajlanak a negatív társadalmi, gazdasági folyamatok, amit mindenki a saját bőrén tapasztal, érez és ami remélhetőleg jó irányba fordul hamarosan. De közben nőnek a gyerekek, kapcsolódást keresnek egymással a fiatalok és nekik egyetlen egy gyermekkoruk van és egy fiatalkoruk. Nem csak Mezőtúron, de országosan megfigyelhető, hogy leszűkült az életterük,  elszigetelődtek a kamaszok, szinte az egyetlen hely, ahol találkozhatnak az iskola, az edzés, ami nem elég. Januárban a facebookon azt írta polgármester úr, hogy úgy döntött, folytatják és megerősítik a korábban megkezdett párbeszédet a fiatalokkal, létrehozzák azt a fórumot, ahol meghatározott rendszerességgel elmondhatják véleményüket, bízva az új és hasznos ötletek megtalálásában. Elsősorban személyesen, de aki másként szeretné online is. Erről mikor lehet többet tudni?

Szűcs Dániel: Azt gondolom, az elmúlt években nem jó irányba vitte a társadalmat a közösségi média drasztikus használata. Komoly kihatással van az emberek életére. Kevés a személyes, szóban történő kommunikáció a barátok, családtagok között is. Sokan jóval feszültebbek. Egyre több a befelé forduló ember. Azt látom, hogy az emberek közül sokan nem élik meg, ha van egy elégedett, jó napjuk. A Mezőtúr régen csoportban láttam egy képet, ahol egy szánkót húznak többen nevetve, és arra gondoltam, na ez hiányzik a mai fiataloknak és nem is tudnak róla. Megélni a pillanatokat, örülni egymásnak. Nagyon tisztelem azokat a szülőket, akik időt szánnak arra, hogy a gyermek minél kevesebbet legyen a képernyő előtt.  Megváltoztak a szokások, a fiatalok kevesebbet járnak szórakozóhelyre. Persze mindennek megvan az oka, de nyilván ez azt eredményezi, hogy kevesebb is lesz az a hely, ahová járni lehet. Lehet, hogy más nemzet kultúrái azért tartanak máshol, mert máshogy gondolkodnak? Nem minden pénz kérdése. Ha egy barátunknak jól megy a sora, vagy a szomszéd új autót vesz, az bennünket is örömmel tölthet el. A siker, így vagy úgy, de kihathat mindenkire, motiválhat és lelkesíthet bennünket. A rosszindulat gátolja a saját fejlődésünket és a társadalom fejlődését is.
Nagyon szeretnék többet kommunikálni a fiatalokkal, akár diákparlament formájában. Erre iskolák is delegálhatnának gyerekeket maguk közül. Nagyszerű lenne, ha a fiatalok eljönnének a városházára azt tudva, hogy meghallgatják őket. Hiszek abban, hogy elhangozhat olyan ötlet, ami nem kerül pénzbe, viszont szuper. Nem utolsósorban pedig sokakat inspirálhatnak, kortól függetlenül.

Kakuk Móni

Fotó: Jenei József