XVI. Alföldi Fazekas Triennálé

Pályázati felhívás

A Hagyományok Háza, a Túri Fazekas Múzeum és a Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. meghirdeti aXVI. Alföldi Fazekas Triennálét.

A pályázat célja: a népi fazekasság hagyományainak ápolása, a nagy múltú fazekas-központok tárgyi művészetének megőrzése, továbbfejlesztése, a 21. századi életmódba, lakáskultúrába történő beillesztése.

A pályázat címe: „Az én remeklésem”

A pályázat témája: Az egykori céhremekek mintájára olyan tárgyak, tárgyegyüttesek elkészítése, melyek összefoglalják az alkotó mesterségbeli tudását, egyfajta ars poeticaként bemutatják viszonyát a fazekassághoz, a hagyományhoz, a népi kultúrához és ezek 21. századi továbbviteléhez.

A tájegységek és edénytípusok vonatkozásában sem támasztunk megkötéseket a pályamunkákkal kapcsolatban.

A pályázaton történő részvétel előfeltétele: Részvétel a pályázathoz kapcsolódó népi iparművészeti minősítésen (zsűrin).

Népi iparművészeti minősítés (zsűri):

A Hagyományok Háza a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 87/B. §-ában meghatározott állami feladatok ellátására kijelölt szervként, a hagyományőrzéssel és a néphagyomány gondozásával kapcsolatos állami szerv kijelöléséről, valamint a népi iparművészeti és a népművészeti alkotások minősítéséről (a továbbiakban együtt: „minősítés”) szóló 530/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján a hagyományos tárgyalkotó népművészet, valamint a népi iparművészet terén nyújtott teljesítményre tekintettel a jelen pályázati felhívásra jelentkezők alkotásait (a továbbiakban úgy is mint: „pályamunkák”) – az erre felkért elméleti és gyakorlati szakemberekből álló zsűri (a továbbiakban: „zsűri”) javaslatára – a következő kategóriákba sorolja: Hagyományos Mesterremek (HMR),  Hagyományos Míves Termék (HMT), Modern Mesterremek (MMR),  Modern Míves Termék (MMT), Ajándéktárgy (AJ), Elutasítva.

A minősített és elfogadott alkotások zsűriszámot, valamint a besorolásuknak páva védjegyet kapnak. További információk a https://hagyomanyokhaza.hu/hu/minosito-tevekenysegunk linken érhetők el.

A pályázat jelentkezési határideje: 2024. március 9.

A Bíráló Bizottság nem veszi figyelembe a határidő után érkező pályamunkákat. A pályázati anyagok, a tárgyak beadása: 2024. március 26-tól április 5-ig, előzetes telefonos időpont egyeztetéssel az alábbi helyszínen történik:

• – Túri Fazekas Múzeum, 5400 Mezőtúr, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 41. szombat-vasárnap kivételével 10-16 óra között

A pályázati zsűri időpontja: 2024. április 10.

Pályázati feltételek:

– A pályázat nyilvános, melyen részt vehet minden fazekas, keramikus és kályhás.

– Pályázni csak olyan alkotással lehet, amelyek más, Hagyományok Háza által kiírt országos szakági pályázatokon, illetve népi iparművészeti zsűrin korábban nem vett részt.

– Egy pályázó minimum 3 db, maximum 5 db pályaművel pályázhat.

(A készlet egy pályaműnek számít, de háromnál több készlet nem adható be).

– A Hagyományok Háza az alkotó jelentkezési lapon benyújtott elsõ 5 alkotását, tárgyegyüttesét fogadja be.

– A pályázathoz legalább egy oldalas (A4) leírást kell csatolni, amely bemutatja a pályamunkák anyagát:

– Néprajzi vonatkozások, előképek megjelölése.

– Mi késztette arra, hogy ezeket a kerámiákat válassza?

– Miért tartja ezeket különlegeseknek, remekeknek?

– A leírásoknak a megadott jelentkezési határidőig (2024. március 9.) be kell érkeznie e-mailben, a nepiiparmuveszet@hagyomanyokhaza.hu email címre.

– A pályázaton online jelentkezési lap kitöltésével, valamint alkotásonként, vagy tárgyegyüttesenként 1500,- Ft zsûri díj megfizetésével lehet részt venni. A díjat banki átutalással kell előzetesen teljesíteni a Hagyományok Háza bankszámlaszámára (10032000–01739716–00000000).

– A beküldött tárgyakat / tárgyegyütteseket egyesével a jelentkezési lapokon feltüntetett sorrendben be kell sorszámozni.

Az online jelentkezési felület a https://zsuri.hagyomanyokhaza.hu/ linken érhető el. A pályaművek szállításáról a pályázók gondoskodnak. A postán feladott tárgyakért, az esetleges sérülésekért, kézbesítési problémákért a szervezők felelősséget nem vállalnak. Az elutasított pályamunkák az eredményhirdetés napján, Mezőtúron a Túri Fazekas Múzeumban átvehetők.

Díjazás, eredményhirdetés, kiállítás:

A zsűri által javasolt színvonalas és példaértékű munkák közül a legkiemelkedőbb pályaművek és alkotóik díjazásban részesülnek. A zsűri által kiválasztott alkotásokból a pályázatot meghirdető szervezetek kiállítást rendeznek Mezőtúron.

A pályázati kiállítás megnyitójának időpontja: 2024. május 25.

Helyszín: Városi Galéria, 5400 Mezőtúr, Múzeum tér 1.

A pályázat eredményhirdetésére a kiállításmegnyitó keretein belül kerül sor.

Egyéb információk:

1. A pályázók a jelentkezési lap beadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a pályamunkák elbírálása érdekében azokról a Hagyományok Háza fényképfelvételeket készítsen, amelyeket jogosult az elbírálás során és céljából, továbbá a minősítő tevékenységéhez és a szakági pályázatokhoz kapcsolódó marketing- és promóciós célra, bármely ismert módon felhasználni, valamint archiválni.

2. A pályázók a jelentkezési lap beadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy amennyiben beküldött pályamunkáját (pályamunkáit) a bizottság erre a célra kiválasztja, az(ok) kiállításra kerüljenek.

3. A pályázók a jelentkezési lap beadásával vállalják, hogy nyertességük esetén, díjazásuk érdekében a Hagyományok Házával az erre vonatkozó szerződést megkötik, valamint hozzájárulnak ahhoz, hogy ennek előkészítése érdekében a Hagyományok Háza a jelentkezés során megadott adataikat felhasználja.

4. A nem magyar vagy nem magyarországi lakóhellyel rendelkező állampolgár pályázó nyertessége esetén vállalja, hogy a Hagyományok Háza a nyerteseknek a díjat kizárólag forintban történő átutalással fizeti meg, így pályázó a díj átutalása érdekében vállalja, hogy ennek fogadására alkalmas bankszámlaszámot ad meg.

5. A jelentkezési lap beküldésével a nem magyar vagy nem magyarországi lakóhellyel rendelkező állampolgár kérelmező elfogadja, hogy a pályázati felhívásra benyújtott kérelmek elbírálására és az esetleges jogviták eldöntésére a magyar jog szabályai irányadóak, a jogviták eldöntésére a magyar bíróságok rendelkeznek joghatósággal.

6. A jelentkezési lap beküldésével a pályázó elfogadja a jelen pályázati felhívás tartalmát, ezen belül elfogadja a részvételi feltételeket, emellett hozzájárul személyes adatainak a következő célok érdekében történő kezeléséhez: a megadott adatokat a Hagyományok Háza a pályázat elbíráláshoz, a nyertesek tájékoztatásához és a nyertesek nevének saját weboldalán történő feltüntetéséhez, valamint a minősített alkotások nyilvántartásában a jogszabályban meghatározott módon felhasználja. A pályázatot beküldő tudomásul veszi, hogy személyes adatai kezelésének egyéb feltételeit a Hagyományok Háza erre vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatója (https://hagyomanyokhaza.hu/hu/adatvedelem) tartalmazza.

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosításért forduljon:

a Hagyományok Háza munkatársaihoz:

  • – Molnár Fanni – kulturális szervező (operatív szervezési kérdésekkel), E-mail: molnar.fanni@hagyomanyokhaza.hu , Telefonszám: +36 30 570 6509

Honlap: https://hagyomanyokhaza.hu

vagy a Túri Fazekas Múzeum munkatársához:

  • – Pusztai Zsolt – néprajzkutató, főmuzeológus-fazekas, (5400 Mezőtúr, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 41.), E-mail: fazekasmuzeum@gmail.com , Telefonszám: +36 70 770 2322

Honlap: https://fazekasmuzeum.hu