Választás » Országgyűlési Választás 2022

Tisztelt Választópolgárok!

A szavazatszámláló bizottságoknak nagy szerepük van a választások tisztaságának, törvényességének biztosításában, a pártatlanság érvényesítésében. A korábban megválasztott szavazatszámláló bizottságok megbízatása lejár. A 2022. április 03. napjára kitűzött országgyűlési választásokat megelőzően új bizottsági tagokat/póttagokat kell választani.

Kérem, hogy aki választott tagként szívesen segítené a szavazatszámláló bizottságok munkáját, és ellene kizáró ok nem áll fenn, szíveskedjen kitölteni a jelentkezéshez szükséges adatlapot és nyilatkozatot, majd az alábbiak szerint juttassa el a Helyi Választási Iroda részére:

  1. Személyesen: hétfőtől csütörtökig 08.00-16.00 között, pénteken 08.00-12.00 között a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztályán 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1., mfsz. 7. szoba
  2. E-mailben a hatosag@mezotur.hu e-mail címre
  3. Postai úton: Helyi Választási Iroda 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.
  4. E-papír szolgáltatás igénybevételével: https://epapir.gov.hu oldalon Mezőtúr Város Önkormányzata címzett részére „Egyéb ügytípus” megnevezéssel.

Jelentkezési határidő: 2022. február 04.

Tájékoztatom a jelentkezőket, hogy a szavazatszámláló bizottságok tagjait, póttagjait Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testülete választja meg. A megválasztott tagok megbízatása 4 évre, a következő általános országgyűlési választásra megválasztott szavazatszámláló bizottságok megválasztásáig tart. Az egyes bizottságok összeállításáról a Helyi Választási Iroda vezetője dönt. A megválasztott bizottsági tagnak esküt kell tennie, illetve minden választás, népszavazás előtt felkészítő képzésen kell részt vennie.

A jelentkezésnél kérem, vegye figyelembe, hogy a szavazatszámláló bizottságok munkája a szavazás napján 05.00 órakor kezdődik és a szavazóköri eredmény megállapításáig tart (ez késő éjszakai, vagy másnap hajnali időpontot is jelenthet), a munka folyamatos, aktív jelenlétet igényel.

A szavazatszámláló bizottságok választott tagjai munkájukért tiszteletdíjban részesülnek, és a választást követő napon, munkahelyükön mentesülnek a munkavégzés alól a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 15.§ (1) bekezdése és 19. (2) bekezdése alapján.

További felvilágosítás a 06-56/551-929-es telefonszámon, vagy a hatosag@mezotur.hu e-mail címen kérhető.

Az adatlap elérhető a www.mezotur.hu oldalon, illetve a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztályán.

Mezőtúr, 2022. január 17.

 

dr. Enyedi Mihály

jegyző

Helyi Választási Iroda vezetője

Nyomtatványok: