Új pályázati lehetőség mikro-, kis- és középvállalkozások számára

                                   Új pályázati lehetőség mikro-, kis- és középvállalkozások számára

– tájékoztató a felhívás tervezetéről –

Megjelent a VINOP-1.2.1-21 azonosítószámú „A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása” című pályázati lehetőség tervezete, melyet ezúton szeretnénk röviden ismertetni Önökkel.

A Felhívás célja a mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai megújulásához kapcsolódó fejlesztéseinek támogatása, a hazai kkv-k versenyképességének javítása.

 

 1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek:

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

a) Technológiafejlesztés, beleértve termelési és szolgáltatási, valamint infokommunikációs technológia fejlesztését, a technológiai kapacitások bővítését.

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

b) A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan beruházás (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 70%-át érheti el).

c) Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett, a felhívás 3.4.1.1. m) pontjában részletezett szolgáltatástípusok (legfeljebb 50 millió Ft értékben, a képzéssel együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el).

d) Képzési szolgáltatások igénybevétele: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés, amely kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált szolgáltatóktól vehető igénybe (legfeljebb 20 millió Ft értékben, a tanácsadással együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el).

e) Üzleti felhőszolgáltatás igénybevétele (legfeljebb 10 millió Ft értékben).

f) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági folyamatok és az üzemi/üzleti építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával (legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 50%-át érhetik el).

g) Projekt-előkészítés: infrastrukturális beruházással kapcsolatos építési beruházási szakértői szolgáltatás igénybevétele (a projekt összköltségének legfeljebb 5%-át érheti el).

 

 1. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:

A Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 24 hónap.

 

 1. A projekt területi korlátozása:

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet, nem támogatható a Budapest területén megvalósuló fejlesztés.

 1. Támogatást igénylők köre:
 • Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások,
 • amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes) üzleti évvel
 • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben 3 fő volt,
 • amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók és egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

 

 1. Támogatási kérelem benyújtásának határideje:
 • 2021.március 1-16.
 • 2021.június 15-30.
 • 2021.szeptember 30 – október 15.
 • 2021.február 1-15.

 

 1. A támogatás mértéke, összege:

minimum 10 millió Ft, maximum 629,3 millió Ft, az igényelhető támogatás visszatérítendő, és adott feltételek mentén vissza nem térítendővé alakuló támogatás.

Várhatóan 1000-3000 db kap támogatást.

 

 1. A támogatás maximális mértéke:

A támogatás maximális mértéke: a. a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt településeken az összes elszámolható költség 70%- a, az önerő mértéke: 30%.

 

A kötelező előleg mértéke mikro-, kis- és középvállalkozás kedvezményezett esetén a megítélt visszatérítendő támogatás 100%-a, de legfeljebb 629,3 millió Ft.

 

A Felhívást és mellékleteit megtalálhatják a www.palyazat.gov. hu Pályázatok/ Felhívások Társadalmi Egyeztetése 2021-2027/Vállalkozásfejlesztési és Innovációs Operatív Program (VINOP)/ VINOP-1.2.1-21 A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása menüpont alatt, illetve honlapunk (www.mvfkft.hu) pályázati hírei között.

 

Bővebb információ érdekében keressenek bennünket bizalommal, az alábbi elérhetőségeken:

 

Mezőtúri Városfejlesztési Kft.

www.mvfkft.hu;

varosfejlesztesikft@mezotur.hu;

56/551-925

56/551-920

56/551-933.