Ügyintézés

E-ügyintézés


Hivatali kapu elérhetőségek
Rövid név Hivatal teljes neve KRID
MTUR Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal 508146963
MVONK Mezőtúr Város Önkormányzata 358266353

E-ügyintézéssel kapcsolatos tájékoztató 

Tisztelt Ügyfelünk!

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) rendelkezései 2018. január 1-től az önkormányzatok számára is előírják, hogy biztosítani kell ügyeik elektronikus intézhetőségét, továbbá az informatikai együttműködések törvényben foglaltak szerinti kialakítását.
Az Eüsztv tv. 8. § (1) bekezdésének értelmében az ügyfél – törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – jogosult az elektronikus ügyintézést biztosító szerv előtt az ügyei intézése során ügyintézési cselekményeit elektronikus úton végezni, nyilatkozatait elektronikus úton megtenni. Kivételt képeznek azon eljárási cselekmények, melyek mindenképen az ügyfél személyes megjelenését követelik meg, illetve meghatározott okiratok másként nem pótolható benyújtását teszik kötelezővé. Természetes személy ugyanakkor csak törvényben kötelezhető elektronikus ügyintézésre.

Míg a természetes személy ügyfélnek a jogszabály lehetőséget biztosít az elektronikus ügyintézésre, addig a gazdálkodó szervetek az Eüsztv. 2. § (1) bekezdése szerinti ügyek tekintetében elektronikus ügyintézésre kötelesek. Elektronikus ügyintézésre köteles továbbá az ügyfélként eljáró állam, önkormányzat, költségvetési szerv, ügyész, jegyző, köztestület, egyéb közigazgatási hatóság, valamint az ügyfél jogi képviselője, ha az adott ügyintézési cselekmény tekintetben ez értelmezhető.

A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal csatlakozott az önkormányzati ASP rendszer elektronikus ügyintézési szakrendszeréhez.
Az Önkormányzati ASP rendszernek köszönhetően Ön kényelmesen, áttekinthetően, elektronikus úton, akár otthonából is intézheti hivatali ügyeit.

Az önkormányzati portál használatára vonatkozó általános tájékoztató az alábbi felületen érhető el:

https://ohp-20.asp.lgov.hu/tajekoztato

 

Az Önkormányzati Hivatali Portál internetes oldalán érhető el az ügyfelek részére: https://ohp.asp.lgov.hu/nyitolap

A felmerülő illetékfizetési és szolgáltatási díj fizetési kötelezettség banki átutalással teljesíthető az alábbi bankszámlákra:

                 – hatósági eljárási illeték: OTP Bank 11745097-15408796-03470000 

                 – igazgatási szolgáltatási díj: OTP Bank 11745097-15732705

 

A közleményben kérjük, tüntessék fel az ügytípust, amivel kapcsolatban az illetékfizetési vagy igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettség felmerült! 

A https://e-onkormanyzat.gov.hu oldalra kattintva az ügyfél a kiválasztott önkormányzathoz tartozó adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségét (pl. gépjárműadó, kommunális adó, telekadó, építményadó) elektronikus úton teljesítheti, az interneten keresztüli bankkártyás fizetés segítségével.

Az Elektronikus Fizetési szolgáltatás igénybevételéhez KAÜ bejelentkezés (pl. ügyfélkapus azonosító) szükséges, és egy tranzakcióval akár több adószámlán fennálló tartozás is befizethető.

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a sikeres fizetéseket követően a bankok által küldött visszaigazoló SMS tartalmára nincs ráhatásunk. Az SMS-ben esetlegesen előforduló Budapest városnév a Magyar Államkincstár székhelyére utal, nem a kedvezményezett önkormányzatra.

 A Portál a következő címeken érhető el:

https://ohp.asp.lgov.hu

https://ohp-20.asp.lgov.hu

https://eonkormanyzat.gov.hu

https://e-onkormanyzat.gov.hu

Az ASP e-fizetés biztosítja, hogy egy tranzakcióval akár több adószámlán fennálló tartozás is befizethető.

 

ASP e-fizetés igénybevételének feltételei:

Adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettség fizetése esetén

Az adófizetési kötelezettség lekérdezéséhez a KAÜ-s azonosítás után a saját adóazonosító jelet nem kell megadnia. Amennyiben képviselőként járnak el, akkor a képviselt adózó adóazonosító jelével vagy adószámával kell kitölteni a lekérdezettre vonatkozó adatmezőt.

Ahhoz, hogy a képviselő által az adózó adófizetési kötelezettsége elektronikus úton lekérdezhető legyen, az szükséges, hogy a meghatalmazásról szóló dokumentumot a meghatalmazó és a meghatalmazott által is aláírt eredeti példányként előzetesen, postai úton, vagy személyesen eljuttassa az önkormányzati adóhatósághoz.

Kizárólag azon önkormányzatok esetében van lehetőség az elektronikus fizetésre, amelyek az e-Önkormányzat Portál önkormányzat kereső felületén megjelennek. Az ügyfél az e-Önkormányzat Portálon egyenlítheti ki az adóját, az Adó szakrendszertől visszakapott adóegyenleget, valamint az adott adószámlára vonatkozó információkat megjeleníti az e-Önkormányzat Portál.

A „4T adatok” rögzítésével kapcsolatos tájékoztatás:

Kizárólag olyan személy jogosult elektronikus úton adóbevallást teljesíteni, folyószámla egyenleget lekérdezni, illetve elektronikus befizetés során adóztatás adatokat lekérni, akinek a személyes azonosító adatai (4T) hiánytalanul és pontosan szerepelnek az adónyilvántartásban, mint adózó, vagy mint meghatalmazott személy. Az önkormányzati ügyintézés során történő adatkezeléshez, az ügyfél hozzájáruló nyilatkozata is szükséges, ami az e-Önkormányzat Portál felületén az első bejelentkezéskor tehető meg. (4T: név/születési név, anyja neve, születési hely, születési idő)